Πρόγραμμα σπουδών τμήματος

Το τμήμα μας, δίνει ιδιαίτερη σημασία στην διαρκή βελτίωση του προγράμματος σπουδών και στην ποιότητα, ώστε οι φοιτητές του τμήματος να αποκτούν αφενός ένα πολύ καλό επίπεδο θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων και αφετέρου να αναπτύσσουν τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να μπορούν να παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. 
Για την αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών, λαμβάνονται υπόψη οι αξιολογήσεις των φοιτητών, οι απόψεις επαγγελματιών υγείας από τον χώρο εφαρμογής, όπως και οι νέες επιστημονικές και ερευνητικές τάσεις που επικρατούν διεθνώς στον τομέα της Νοσηλευτικής.
Τελευταία αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών, έγινε τον Σεπτέμβριο του 2015.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τη δομή του προγράμματος σπουδών.

Διεύθυνση: Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης, 71500
E-mail: secretariat-nurs@staff.teicrete.gr      
Τηλέφωνα: +030 2810 379-538
Fax: +030 2810 379-503
Website: https://www.teicrete.gr/nosil