ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Για την ψυχολογική και κοινωνική στήριξη των φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης κατά την διάρκεια των σπουδών τους, λειτουργεί το ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ. Η λειτουργία του κέντρου, πλαισιώνεται από έμπειρους επαγγεγλατίες ψυχικής υγείας ενώ ζωτικό ρόλο παίζουν οι ομάδες των εθελοντών φοιτητών οι οποίοι αποτελούν το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο Κέντρο και τη φοιτητική κοινότητα. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρούν τα στοιχεία επικοινωνίας με τους εθελοντές φοιτητές(επισυνάπτεται λίστα) από την Γραμματεία της Σχολής.
 

Διεύθυνση: Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης, 71500
E-mail: secretariat-nurs@staff.teicrete.gr      
Τηλέφωνα: +030 2810 379-538
Fax: +030 2810 379-503
Website: https://www.teicrete.gr/nosil