Α' Εξάμηνο

Α/Α Κωδικός Μάθημα ΚΜ ΕΜ  Θ Ε Σύνολο Φ.Ε. Π.Μ.
1 ΥΝ1Γ1 Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη ΕΥ Υ 4 4 8 260 9
2 ΥΝΓ2 Ανατομία I - Φυσιολογία I ΕΥ Υ 5 2 7 230 8
3 ΥΝ10Γ3 Βιολογία ΕΥ Υ 2 - 2 90 3
4 ΥΝ10Γ4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Δ.Ο.Ν.Α Υ 2 2 4 120 4
5 ΥΝ10Γ5 Κοινωνιολογία της Υγείας & Ασθένειας ΓΥ Υ 2 - 2 90 3
6 ΥΝ10Γ6 Αγγλικά (Ορολογία) ΓΥ Υ 2 - 2 90 3
    ΣΥΝΟΛΟ     17 8 25 880 30

Διεύθυνση: Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης, 71500
E-mail: secretariat-nurs@staff.teicrete.gr      
Τηλέφωνα: +030 2810 379-538
Fax: +030 2810 379-503
Website: https://www.teicrete.gr/nosil