Δ' Εξάμηνο

Α/Α Κωδικός Μάθημα ΚΜ ΕΜ Θ Ε Σύνολο Φ.Ε. Π.Μ.
1 ΥΝ4Γ1 Παθολογική Νοσηλευτική II ΕΙΔ Υ 4 5 9 260 9
2 ΥΝ4Γ2 Χειρουργική Νοσηλευτική II ΕΙΔ Υ 4 5 9 260 9
3 ΥΝ40Γ3 Πρακτική βασισμένη στις ενδείξεις ΓΥ Υ 3 - 3 140 4
4 ΥΝ40Γ4 Νοσηλευτική της Τρίτης Ηλικίας ΕΙΔ Υ 2 - 2 90 5
    ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (1)              
5 ΥΝ40Ε1 Συμβουλευτική - Επικοινωνία στη Νοσηλευτική ΕΥ ΕΥ 2 - 2 120 3
6 ΥΝ51Ε1 Εφαρμογές Φύλλων Εργασίας στη Νοσ/κή ΔΟΝΑ ΕΥ   2 2 120 3
    ΣΥΝΟΛΟ     15 12 25 870 30

Διεύθυνση: Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης, 71500
E-mail: secretariat-nurs@staff.teicrete.gr      
Τηλέφωνα: +030 2810 379-538
Fax: +030 2810 379-503
Website: https://www.teicrete.gr/nosil