Διοικητικό Προσωπικό

Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος

  Γωνιανάκη-Χρονάκη Ευαγγελία, 2810-379538,
                           secretariat-nurs@staff.teicrete.grego@staff.teicrete.gr
                         

                            
                                                                        

Διεύθυνση: Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης, 71500
E-mail: secretariat-nurs@staff.teicrete.gr      
Τηλέφωνα: +030 2810 379-538
Fax: +030 2810 379-503
Website: https://www.teicrete.gr/nosil