Ερευνητικές δραστηριότητες

Το τμήμα Νοσηλευτικής διενεργεί κυρίως εφαρμοσμένη ερευνα σε διάφορα επιστημονικά πεδία είτε αυτόνομα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς. 
Ακολουθούν ορισμένες από τις ερευνητικές δραστηρτιότητες του τμήματος.

Διεύθυνση: Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης, 71500
E-mail: secretariat-nurs@staff.teicrete.gr      
Τηλέφωνα: +030 2810 379-538
Fax: +030 2810 379-503
Website: https://www.teicrete.gr/nosil