Μελέτη LATO

Lifestyle and Attitudes in a Student Population (LATO)

Στόχος : Η μελέτη, στοχεύει στο να εντοπίσει τις επικίνδυνες για την υγεία συμπεριφορές που συνυπάρχουν και συμμεταβάλλονται στους νέους ενήλικες.

Τίτλος έργου: Διερεύνηση του κοινωνικού κεφαλαίου και άλλων παραγόντων ως προσδιοριστών των αλλαγών στις συμπεριφορές υψηλού υγειονομικού κινδύνου κατά την έναρξη της ενήλικης ζωής: προοπτική μελέτη 36 μηνών.

Έναρξη – λήξη έργου: 01/05/2012 – 30/11/2015

Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ Γιώργος Κριτσωτάκης,

Χρηματοδότηση του έργου: Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Πράξη Αρχιμήδης ΙΙΙ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013).

Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο lato.docx307.44 KB
PDF icon filadio1.pdf1.65 MB
PDF icon filadio2.pdf2.15 MB

Διεύθυνση: Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης, 71500
E-mail: secretariat-nurs@staff.teicrete.gr      
Τηλέφωνα: +030 2810 379-538
Fax: +030 2810 379-503
Website: https://www.teicrete.gr/nosil