Ε' Εξάμηνο

Α/Α Κωδικός Μάθημα ΚΜ ΕΜ Θ Ε Σύνολο Φ.Ε. Π.Μ.
1 ΥΝ5Γ1 Παιδιατρική Νοσηλευτική ΕΙΔ Υ 3 4 7 220 7
2 ΥΝ5Γ2 Νοσηλευτική Μητρότητας ΕΙΔ Υ 3 4 7 220 7
3 ΥΝ5Γ3 Βιοστατιστική ΓΥ Υ 2 1 3 110 4
4 ΥΝ50Γ4 Μέθοδοι Διδασκαλίας στη Νοσηλευτική ΕΥ Υ 3 - 3 140 5
5 ΥΝ50Γ5 Ψυχολογία στο χώρο της Υγείας ΓΥ Υ 2 - 2 90 4
    ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (1)              
6 ΥΝ40Ε2 Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας ΓΥ ΕΥ 2   2 90 3
7 ΥΝ50Ε2 Νοσηλευτική Αποκατάσταση ΕΥ Υ 2 - 2 90 3
    ΣΥΝΟΛΟ     15 9 24 870 30

Διεύθυνση: Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης, 71500
E-mail: secretariat-nurs@staff.teicrete.gr      
Τηλέφωνα: +030 2810 379-538
Fax: +030 2810 379-503
Website: https://www.teicrete.gr/nosil