Ζ' Εξάμηνο

Α/Α Κωδικός Μάθημα ΚΜ ΕΜ Θ Ε Σύνολο Φ.Ε. Π.Μ.
1 ΥΝ7Γ1 Κοινοτική Νοσηλευτική II ΕΙΔ Υ 4 8 12 320 10
2 ΥΝ70Γ2 Αγωγή Υγείας ΓΥ Υ 2 - 2 100 4
3 ΥΝ70Γ3 Επιδημιολογία ΓΥ Υ 2 - 2 90 3
4 ΥΝ7Γ4 Ογκολογική Νοσηλευτική και
Ανακουφιστική Φροντίδα
ΕΥ Υ 2 1 3 105 4
5 ΥΝ7Γ5 Νοσηλευτική Ψυχική Υγείας ΕΙΔ Υ 3 2 5 165 6
    ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (1)              
6 ΥΝ70Ε1 Πολιτική & Οικονομία της Υγείας Δ.Ο.Ν.Α ΕΥ 2 - 2 90 3
7 ΥΝ70Ε2 Διαπολιτισμική Νοσηλευτική ΕΥ ΕΥ 2 - 2 90 3
    ΣΥΝΟΛΟ     15 11 26 870 30

Διεύθυνση: Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης, 71500
E-mail: secretariat-nurs@staff.teicrete.gr      
Τηλέφωνα: +030 2810 379-538
Fax: +030 2810 379-503
Website: https://www.teicrete.gr/nosil