Κοινωνικές παρεμβάσεις

Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην εξωστρέφεια του τμήματος. Έτσι, το τμήμα διοργανώνει ή συμμετέχει σε αρκετές παρεμβάσεις κοινωνικού χαρακτήρα, που έχουν στόχο την ενημέρωση ή την ευαισθητοποίηση του κοινού σε διάφορα θέματα όπως πχ. τον εθελοντισμό, τις πρώτες βοήθειες, κ.α.

Διεύθυνση: Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης, 71500
E-mail: secretariat-nurs@staff.teicrete.gr      
Τηλέφωνα: +030 2810 379-538
Fax: +030 2810 379-503
Website: https://www.teicrete.gr/nosil