Γενικές Πληροφορίες Τμήματος

Το τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Κρήτης πλησιάζει μισό αιώνα συνεχούς λειτουργίας, βασιζόμενο στο παρελθόν στρέφεται στο μέλλον με σκοπό την εκπαίδευση των φοιτητών, την παραγωγή νέας γνώσης μέσω της έρευνας, την αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία προς αμοιβαία ωφέλεια, την συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα για την βελτίωση και προώθηση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου.
Η εκπαίδευση των φοιτητών στοχεύει στην δημιουργία ικανών νοσηλευτών με θεωρητική γνώση και τεχνική δεξιότητα, με κριτική σκέψη, ανθρωπιά και όραμα ευεξίας για το άτομο την οικογένεια και την κοινότητα.
Στεγάζεται στο κεντρικό κτιριακό συγκρότημα του ΤΕΙ Κρήτης, το οποίο βρίσκεται στο ύψωμα του Εσταυρωμένου, λίγα χιλιόμετρα δυτικά του κέντρου της πόλης του Ηρακλείου. Εντός του 2014 μεταστεγάστηκε στο καινούργιο κτήριο της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, που βρίσκεται επίσης στον ίδιο χώρο, έτσι θα εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για τους φοιτητές και το προσωπικό του.

 

Διεύθυνση: Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης, 71500
E-mail: secretariat-nurs@staff.teicrete.gr      
Τηλέφωνα: +030 2810 379-538
Fax: +030 2810 379-503
Website: https://www.teicrete.gr/nosil