Συνέλευση ΤΕΙ Κρήτης

Α. ΠΡΥΤΑΝΗΣ Γεώργιος Παπαδουράκης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε, Πρύτανης ΤΕΙ Κρήτης.

Β. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ

Εμμανουήλ Τσικνάκης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε,  Αντιπρύτανης ΤΕΙ Κρήτης.
Ιωάννης Καλιακάτσος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., Αντιπρύτανης ΤΕΙ Κρήτης.
Ιωάννης Κοπανάκης, Καθηγητής του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, Αντιπρύτανης ΤΕΙ Κρήτης.

 1. Γ. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  Γ.1. ΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ ΣΧΟΛΩΝ

  Δημήτριος Κυρίκος, Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,  Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.
  Φίλιππος Βερβερίδης, Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων.
  Ζαχαρένια Ανδρουλάκη, Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής, Κοσμήτορας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας.
  Εμμανουήλ Δρακάκης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών.
  Εμμανουήλ Αντωνιδάκης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., Κοσμήτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών.

     

Γ.2. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Χρήστος Φλώρος, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.
Γεώργιος Φραγκιαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων.
Ιωάννης Χλιαουτάκης, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας.
Νικόλαος Κορνήλιος, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών.
Νικόλαος Λυδάκης-Σημαντήρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος T.E., της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών. 

      

Β.3. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Χρυσούλα Κουμάκη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., εκπρόσωπος των Μελών του Διοικητικού Προσωπικού.  
Αναστάσιος Τσατσάκης, Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., εκπρόσωπος των Μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού. 

Επικοινωνία:
Τηλέφωνο: 2810379348
email: gram_synglitou@staff.teicrete.gr