Προκηρύξεις

Πλήρωση μίας (1) θέσης ΕΠ Βαθμίδας Αναπληρωτή  Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διασφάλιση Ποιότητας Νοσηλευτικής Φροντίδας και Εκπαίδευση» 
Τμήμα:  Νοσηλευτικής

Πλήρωση μίας (1) θέσης Ε.Π. Βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογές και Αποδοχή Ιατρικών Πληροφοριακών Συστημάτων»
Τμήμα: Νοσηλευτικής

  • Συγκρότηση επιτροπής  - Βιογραφικά μελών της επιτροπής
  • Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης ΕΕΕΕ 
  • Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης ΕΕΕΕ 
    ​Στη 2η συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής/Εξέλιξης για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμογές και Αποδοχή Ιατρικών Πληροφοριακών Συστημάτων» του Τμήματος Νοσηλευτικής,  που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 09-05-2014 και ώρα  11:00, ήταν παρόντα έξι (6) μέλη και απόντα ένα (1). Εκλέχθηκε ο κ. Μελάς Χρήστος ο οποίος έλαβε έξι (6) ψήφους
  • Εξέλιξη του κ. Μελά Χρήστου, μέλος Ε.Π., από τη μόνιμη προσωποπαγή θέση βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών σε μόνιμη τακτική θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή (ΦΕΚ 1190/τ. Γ΄/3-9-2014)

Πλήρωση μίας (1) θέσης Ε. Π. βαθμίδας Επίκουρου  Καθηγητή με  γνωστικό αντικείμενο «Νοσηλευτική Πρωτοβάθμιας  και  κατ΄ οίκον φροντίδας  Υγείας»
Τμήμα: Νοσηλευτικής