ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ Τ.Ε.Ι.)

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
12/06/2015 - 06/07/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ Τ.Ε.Ι.) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015-16

Συνημμένο: 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ_15.rar
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: