ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Graphene Flagship Core Project 2 -GrapheneCore2, (κωδ. Έργου: 80554). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 9384/05.11.2018.

Τύπος Προκήρυξης: 
Job Vacancy
Εύρος ισχύος: 
05/11/2018 - 20/11/2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση εργασίας, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α’ 83), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Graphene Flagship Core Project 2 -GrapheneCore2», Grant Agreement:785219, (κωδ. έργου: 80554), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 9384/05.11.2018.

Συνημμένο: 
9384_05-11-2018_prosklisi_graphenecore2_ergasias_ΩΥ7Μ4691Ο3-9ΓΥ_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: