TEI Council

Eleftherios Zouros, President
e-mail: egzouros@staff.teicrete.gr

Yiannis Kaliakatsos, Vice President
Tel: +30 28210 23020
e-mail: giankal@staff.teicrete.gr

Vassilis Georgoudakis, Member
e-mail: vgeo@staff.teicrete.gr

Vassilis Zafiropulos, Member
Tel: +30 28430 29496
e-mail: zafir@staff.teicrete.gr

Michael Katharakis, Member
Tel: +30 2810 344738
e-mail: katharak@staff.teicrete.gr

Emmanuel Koudoumas, Member
Tel: +30 2810 379887
e-mail: koudoumas@staff.teicrete.gr

Nektarios Papadogiannis, Member
Tel: +30 28310 21904
e-mail: npapadogiannis@staff.teicrete.gr

George Papadourakis, Member
Tel: +30 2810 379802
e-mail: papadour@cs.teicrete.gr

George Stavroulakis, Member
Tel: +30 28210 23012
e-mail: gstav@chania.teicrete.gr

Matthaios Tsimbiskakis, Member
e-mail: mtsimbiskakis@staff.teicrete.gr