ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΚΑΙ Γ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΧΟΛΗΣ

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Πέμπτη, Μάιος 23, 2019 - 13:45

Διεύθυνση: Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης, 71500
E-mail: secretariat-nurs@staff.teicrete.gr      
Τηλέφωνα: +030 2810 379-538
Fax: +030 2810 379-503
Website: https://www.teicrete.gr/nosil