Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

Το Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων δραστηριοποιείται στον τομέα των διεθνών σχέσεων για την προβολή του ΤΕΙ στο εξωτερικό και συντονίζει όλες τις συνεργασίες με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα και Επιχειρήσεις, στα πλαίσια Διεθνών και κυρίως Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Επίσης με το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση/ Erasmus (Lifelong Learning Programm/ LLP) συντονίζει την κινητικότητα των φοιτητών, ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξη της Κοινότητας, μέσα από την ενίσχυση των ανταλλαγών και της συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων