Ανακοινώσεις για Φοιτητές

Στο Google Summer of Code(GSoC) μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές που έχουν γνώσεις προγραμματισμού και οι οποίοι θέλουν να συμβάλλουν σε έργα Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένα θα βρείτε:

  • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μια (1) θέση αμειβόμενου φοιτητή στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένα θα βρείτε:

  • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μια (1) θέση αμειβόμενου φοιτητή στη ΣΔΟ από εγκρίσεως έως 28-06-2019 Διαβάστε περισσότερα

Στα συνημμένα θα βρείτε:

  • ​Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μια (1) θέση αμειβόμενου φοιτητή στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Διαβάστε περισσότερα

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Κρήτης κάνει γνωστό στους Φοιτητές/τριες ότι πρόκειται να προσλάβει (1) Φοιτητή/τρια με αμοιβή για το διάστημα Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Εκδόσεων & Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Κρήτης κάνει γνωστό στους Φοιτητές/τριες ότι πρόκειται να προσλάβει (1) ένα Φοιτητή/τρια με αμοιβή Διαβάστε περισσότερα

 Ενημερώνονται οι φοιτητές/ιες, που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΕΣΠΑ)

Η πρόσκληση αφορά σε απασχόληση φοιτητή/τριας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, για δέκα (10) ώρες την εβδομάδα και μέχρι 15-12-2018.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνεται ότι, όπως είναι γνωστό, με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 104/2013 (ΦΕΚ 137/τ. Α/05-06-2013), το Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων της Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώνονται οι φοιτητές/ιες, οι οποίοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση ότι μπορούν να κάνουν αίτηση για 2 Θέσεις στο ΚΕΝΤΡΟ Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΕΦ

2.ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΕΦ

Νέα πρωτοποριακή πλατφόρμα με αντικείμενο την άμεση εύρεση εργασίας
https://ihireyou.gr

Πληροφορίες για τη θέση  αμοιβόμενου φοιτητή στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας καθώς και για τα κριτήρια επιλογής μπορείτε να διαβάσετε Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μια (1) θέση  Αμοιβόμενου Φοιτητή στη Σ.Δ.Ο.

 Ολόκληρη η προκήρυξη στα συνημμένα

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Κρήτης κάνει γνωστό στους Φοιτητές/τριες ότι πρόκειται να προσλάβει (1) Φοιτητή/τρια με αμοιβή για το Διαβάστε περισσότερα

Σελίδες