Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Υ.Κ.)Theory: ΤΠ 70Δ2
Lab:
Software Engineering
SemesterAcademic YearHours per week
Χειμερινό4oTheory: 3 Lab: 2
ExamsECTSWorkload
69
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
Ελληνικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
mdgramma's picture
γραμματικάκης μίλτιάδης
Grammatikakis Miltiadis
Professor
Καθηγητής
+30 - 2810379706

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων αποτελεί μία εισαγωγή σε θέματα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων σε ένα πληροφοριακό σύστημα. Ο σκοπός του μαθήματος είναι α) η εξοικείωση των φοιτητών με θεμελιώδεις αρχές και τεχνικές κρυπτογραφίας καθώς και μηχανισμούς προστασίας. αλγόριθμους και πρωτόκολλα) και β) η παρουσίαση της χρησιμότητας αυτών σε ευρέως διαδεδομένες (π.χ. κατανεμημένες εφαρμογές σε συστήματα servers ή cloud, ηλεκτρονικό εμπόριο, διασφάλιση προστασίας δεδομένων και κρίσιμων υποδομών σε έξυπνα συστήματα (π.χ. αυτοκίνητα, healthcare, Internet-of-Things) προστασία με χρήση τεχνικών domain isolation, ARM trustzone). Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία σχετικά με την χρήση ενός αριθμού κρυπτογραφικών μηχανισμών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες εντολές, εργαλεία, security hardware και βιβλιοθήκες κυρίως σε περιβάλλον Linux.

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα της πρακτικής εφαρμογής των εννοιών της θεωρίας με τη χρήση ασκήσεων που καλύπτουν εκτενώς την ύλη, και να αποκτήσουν εμπειρία σχετικά με την χρήση μηχανισμών κρυπτογράφησης, αυθεντικοποίησης  εφαρμογών ελέγχου ασφάλειας υπολογιστικών συστημάτων, χρησιμοποιώντας κατάλληλο hardware, αντίστοιχα εργαλεία και βιβλιοθήκες λογισμικού.

Ενοτητες

 • Ιστορική Αναδρομή - Κλασσική κρυπτογραφία
 • Βασικές Αρχές - Υπηρεσίες Ασφάλειας
 • Κρυπτογραφικά Πρωτόκολλα
 • Κρυπτογραφία Δημόσιου Κλειδιού
 • Συμμετρική Κρυπτογραφία
 • Πιστοποίηση Αυθεντικότητας Μηνυμάτων
 • Στεγανογραφία
 • Ασφάλεια σε Linux
 • Software Vulnerability,
 • Ασφάλεια στον Παγκόσμιο Ιστό & Cloud Computing
 • Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
 • Ασφάλεια σε Έξυπνα Συστήματα

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • William Stallings, “Κρυπτογραφία για Ασφάλεια Δικτύων: Αρχές και Εφαρμογές”, ΙΩΝ  (2012), ISBN 978-960-508-034-1
 • William Stallings, Βασικές Αρχές Ασφάλειας Δικτύων”, Κλειδάριθμος (2008), ISBN 9789604611171
 • Niels Ferguson, Bruce Schneier, “Cryptography Engineering: Design Principles and Practical Applications”, Wiley (2010), ISBN: 978-0470474242
 • David Kahn, “The Code-breakers”, Simon & Schuster (1997), ISBN: 978-0684831305

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr