Διαδικτυακά Πολυμέσα και Γραφικά

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Επιλογής Κατεύθυνσης (Ε.Κ.)Theory: ΤΠ70Δ5
Lab:
Computer Engineering
SemesterAcademic YearHours per week
Χειμερινό4oTheory: 3 Lab: 2
ExamsECTSWorkload
69
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
Ελληνικά, Αγγλικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
amalamos's picture
μαλάμος αθανάσιος
Malamos Athanasios
Associate Professor
Αναπληρωτής Καθηγητής
2810379884
Διδάσκοντες: 
amalamos's picture
μαλάμος αθανάσιος
Malamos Athanasios
Associate Professor
Αναπληρωτής Καθηγητής
2810379884

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εβδομάδα 1. Εισαγωγή. Διαδίκτυο, πρωτόκολλα και διακομιστές.
Εβδομάδα 2. Javascript
Εβδομάδα 3. Κωδικοποιήσεις βίντεο και ήχου με εφαρμογή στο διαδίκτυο και το HTML5 
Εβδομάδα 4-5. HTML5 Canvas και δεδομένα εικόνας
Εβδομάδα 6. HTML5 Canvas και βίντεο.
Εβδομάδα 7. WEBGL
Εβδομάδα 8. Φως στην webgl.
Εβδομάδα 9. Κάμερα στο webgl.
Εβδομάδα 10. Textures στο webgl.
Εβδομάδα 11-13. 3Δ πλατφόρμες που στηρίζονται στην webgl. Babylon, 3JS, X3D-X3DOMReferences

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr