Συστήματα Γνώσης

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Υ.Κ.)Theory: ΤΠ70Λ1
Lab:
Software Engineering
SemesterAcademic YearHours per week
Χειμερινό4oTheory: 3 Lab: 2
ExamsECTSWorkload
69
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
Ελληνικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
mmarak's picture
μαρακάκης εμμανουήλ
Marakakis Manolis
Professor
Καθηγητής
2810379748

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περίγραμμα ύλης Θεωρίας

 • Συστήματα που αναπαριστούν, οργανώνουν και αξιοποιούν γνώση. Αναπαράσταση Γνώσης. Συλλογιστικές.   Αρχιτεκτονική συστημάτων γνώσεων  Ανάπτυξη συστημάτων Γνώσης. 
 • Εισαγωγή στην Τεχνολογία του Σημασιολογικού Ιστού δομώντας έγγραφα του Ιστού με την XML, Περιγράφοντας πόρους του Ιστού με το RDF, H γλώσσα Οντολογιών του Ιστού (Ontology Web Language), Λογική και Συμπερασμός: Κανόνες στον Ιστό (Rule markup in XML).
 • Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στο διαδίκτυο.  Νοημοσύνη και συστήματα γνώσης στο παγκόσμιο ιστό (Παγκόσμιος ιστός και λογικός προγραμματισμός.   Ευφυείς  τεχνικές παγκόσμιου ιστού (Web Intelligence techniques).  Μηχανές συλλογισμών ιστού (Web Inference Engines).)  Σημασιολογία και μηχανική οντολογιών (Semantics and Ontology Engineering.)

 

Περίγραμμα ύλης Εργαστηρίου

 • Εκμάθηση ενός  ανοικτού κώδικα κέλυφος για ανάπτυξη συστημάτων γνώσεων όπως Pyke, CLIPS, JESS,  κτλ.
 • Ανάπτυξη συστημάτων γνώσεων:  Απόσπαση  γνώσης από εμπειρογνώμονα. Κατασκευή Συστήματος Γνώσεων / Έμπειρου Συστήματος.
 • Εκμάθηση του περιβάλλοντος ανάπτυξης οντολογιών Protege  και της μηχανής συμπερασμού Pellet.
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών  (Data integration, Information retrieval, Portals, e-Learning, Web Services, κ.λπ.),
 • Ανάπτυξη συστημάτων γνώσεων για το διαδικτύο σε Java, Pellet, Prolog, κέλυφος  συστήματος γνώσεων (Pyke, Clips, Jess, κτλ).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφάλας, Ν. Βασιλειάδης, Ι. Ρεφανίδης, Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου, “Τεχνητή Νοημοσύνη”, Γ έκδοση, Εκδόσεις Παν/μίου Μακεδονίας, ISBN: 978-960-8396-64-7.
 • Grigoris Antoniou and Frank van Harmelen,  Εισαγωγή στο Σημασιολογικό Ιστό, εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2009, ISBN: 978-960-461-234-5.
 • Ε. Κεραυνού, Τεχνητή Νοημοσύνη και Έμπειρα Συστήματα, Τόμος Α, Πάτρα 2000, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ISBN: 960-538-181-8.
 • S.L. Kendal, M. Creen, An Introduction to Knowledge Engineering, Springer, 2007, ISBN 13: 978-1-84628-475-5.
 • Σημειώσεις του καθηγητή.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ

 • Προτασιακός και κατηγορηματικός λογισμός.
 • Προγραμματισμός σε Prolog.
 • Αναπαράσταση γνώσης και συλλογιστικές.
 • Αβέβαιη γνώση και συλλογιστικές.
 • Yλοποίηση  μεθόδων αναπαράστασης γνώσης και συλλογιστικών σε Prolog.

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr