Διεπαφή Χρήστη - Υπολογιστή

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Υ.Κ.)Theory: ΤΠ70Λ2
Lab:
Software Engineering
SemesterAcademic YearHours per week
Χειμερινό4oTheory: 3 Lab: 2
ExamsECTSWorkload
69
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
Ελληνικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
da's picture
ακουμιανάκης δημοσθένης
Akoumianakis Demosthenes
Professor
Καθηγητής
2810-379190
Address: 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εισαγωγή στην τεχνολογία αλληλεπίδρασης
 • Μοντέλα φυσικού επιπέδου: Λεκτικό και συντακτιοκό επίπεδο ανάλυσης αλληλεπίδρασης (δηλ. συσκευές εισόδου/εξόδου δεδομένων, το μοντέλο των Foley et al., το μοντέλο τριών καταστάσεων του Buxton, μορφολογική ανάλυση συσκευών εισόδου, διαδραστικά αντικείμενα) 
 • Μοντέλα διαλόγου: Γραμματικές BNF, Task Action Grammar, UAN, μοντέλο γεγονότων
 • Σημασιολογική ανάλυση διεπαφής: Ανάλυση μεταφορών αλληλεπίδρασης, στάδια ανάπτυξης μιας μεταφοράς αλληλεπίδρασης, παραδείγματα από ευρέως διαδεδομένα συστήματα
 • Σχεδιαστική διεπαφών & θεωρητικές προσεγγίσεις: Εργονομική προσέγγιση, ανάλυση καθηκόντων, ο Νόμος του Fitts, γνωσιακά μοντέλα (KLM, GOMS, NL-GOMS), μοντέλο Norman, κριτική και επεκτάσεις
 • Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός: Μεθοδολογία σχεδίασης, ανάλυση περιβάλλοντος ευχρηστίας, στάδια και τεχνικές ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού, παραλλαγές ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού 
 • Σχεδιασμός βάσει σεναρίων: Σχεδιαστική των σεναρίων στην ΕΑΜ, στάδια και τεχνικές
 • Ανάλυση αξιώσεων, τεχνικές σχεδιαστικής αιτιολόγησης, ανάπτυξη πρωτοτύπων και εργαλεία
 • Αρχιτεκτονική σύγχρονων διεπαφών: Επισκόπηση κλασικών μοντέλων, αρχιτεκτονική model view controller
 • Προγραμματισμός διεπαφών: Τεχνικές και εργαλεία ανάπτυξης διεπαφών

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Δημοσθένης Ακουμιανάκης (2006): Διεπαφή Χρήστη-Υπολογιστή, Μια σύγχρονη προσέγγιση, Εκδόσεις Κλειδάριθμός.
 • Jacko J., & Sears, A. Eds., (2003): The Human-Computer Interaction Handbook: Fundamentals, Evolving Technologies and Emerging Applications, Routledge.
 • Νικόλαος Αβούρης (2000): Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής, Εκδόσεις Δίαυλος.
 • Σημειώσεις διδάσκοντα

 

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr