Διαχείριση και Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Ροών

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Επιλογής Κατεύθυνσης (Ε.Κ.)Theory: ΤΠ70Λ5
Lab:
Software Engineering
SemesterAcademic YearHours per week
Χειμερινό4oTheory: 3 Lab: 2
ExamsECTSWorkload
Ομαδική εργασία και Τελικό Διαγώνισμα69
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
Διαλέξεις Ελληνικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
npapadak's picture
παπαδάκης νικόλαος
Papadakis Nikolaos
Assistant Professor
Αναπληρωτής Καθηγητής
0030 2810379196

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περίγραμμα ύλης Θεωρίας

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις τεχνολογίες ροών εργασιών οι οποίες  αναπαριστούν το βασικό πλαίσιο για την ανάπτυξη ευρύτερων επιχειρηματικών συστημάτων. Το μάθημα περιλαμβάνει μεθόδους για μοντελοποίηση, σχεδιασμό, ανάλυση και επαλήθευση και ανάπτυξη διεργασιών.
Επίσης το μάθημα παρουσιάζει πως μπορεί να γίνει η υλοποίηση επιχειρηματικών διεργασιών με την χρήση τεχνολογιών που βασίζονται σε συστήματα ροών εργασίας.
• Διαδικασίες Επιχειρηματικότητας(Βασικά σενάρια, μοντελοποίηση)
• Μέθοδοι ανάλυσης, σχεδίασης και επαλήθευσης
• Συστήματα  ροών εργασίας για οργάνωση και αρχιτεκτονική
• Συγχρονισμός, έλεγχος, επικοινωνία και παρακολούθηση επιχειρησιακών διαδικασιών
• Ανάλυση ροών εργασίας
• Πρότυπα ροών εργασίας
• Λογισμικό και εργαλεία για την ανάπτυξη ροών εργασίας
• Service-Oriented Computing
• Web/e-Services
• Τεχνολογίες για ανάπτυξη web services
• Εφαρμογές

Περίγραμμα ύλης Εργαστηρίου
Στο εργαστήριο του μαθήματος οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με  το περιβάλλον εργασίας του εργαλείου ADONIS Business Process management and Knowledge toolkit, με σκοπό τη  μοντελοποίηση και αξιολόγηση επιχειρησιακών διεργασιών.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Workflow Management: Models, Methods, and Systems Wil van der Aalst Kees van Hee, MIT Press, 2002.
  • Business Processes - Modeling and Analysis for Re-engineering and Improvement.M. Ould, John Wiley & Sons, Beverly Hills (1995)
  • Communicating and Mobile Systems: the pi calculus,Milner, Robin (1999) , Cambridge University Press, Cambridge.
  • Wide Area Workflow Management:Creating Partnerships for the 21st Century G. Riempp, Springer-Verlag, ISBN:3-540-76243-4,1998.
  • Workflow Management Systems for Process Organisations Second Edition,Thomas Schael,Springer-Verlag New York, Inc. 1998
  • Workflow and Process Automation: Concepts and Technology Andrzej Cichocki Abdelsalam (Sumi) Helal Marek Rusinkiewicz Darrell,Woelk Kluwer,Academic Publishers December 1997
  • Workflow Management: Modeling concepts, Architecture and Implementation, Jablonski S., Bussler C. International Thomson Computer Press, 1996
  • Petri Net Theory and the Modeling of Systems J. L. Peterson, Prentice-Hall, N.J., ISBN: 0-13-661983-5, 1981

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr