Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Υ.Κ.)Theory: ΤΠ70Δ1
Lab:
Network Engineering
SemesterAcademic YearHours per week
Χειμερινό4oTheory: 3 Lab: 2
ExamsECTSWorkload
Θεωρία: Tελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της ύλης (100%). Εργαστήριο: Συµµετοχή στην εκπόνηση των εργαστηριακών ασκήσεων (40%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της ύλης (60%)69
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint Ελληνικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
dstrat's picture
στρατάκης δημήτριος
Stratakis DImitrios
Assistant Professor
Αναπληρωτής Καθηγητής
+30 2810-379891, +30 2810-379760

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΙΑ

 • Εισαγωγή: Συστήµατα κινητών επικοινωνιών. Ορισµοί, κατηγορίες,
 • Συστήµατα κινητής τηλεφωνίας,
 • Χαρακτηρισµός καναλιών κινητών τηλεπικοινωνιών,
 • ∆ιάδοση σηµάτων,
 • Μοντέλα ραδιοκάλυψης,
 • Ανάπτυξη εµπειρικών µοντέλων,
 • Τηλεπικοινωνιακή κίνηση, ποιότητα υπηρεσιών,
 • Κυψελωτά συστήµατα κινητών τηλεπικοινωνιών,
 • Εγκατάσταση σταθµών βάσης.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 •  Χαρακτηριστικά εγκατάστασης σταθμών βάσης,
 •  Μελέτες ραδιοκάλυψης,
 •  Μελέτες εκχώρησης συχνοτήτων,
 •  Μελέτες παρεμβολών,
 •  Ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • The Mobile Radio Propagation Channel, David Parson, Pentech Press
 • Mobile Communications Engineering: Theory and Applications, William C.Y.Lee, McGraw-Hill Series on Telecommunications
 • Mobile Callular Telecommunications (2nd Edition), William C.Y. Lee,McGraw-Hill
 • An Introduction to GSM, Siegmund M. Redl, Matthias K. Weber, Malcolm W. Oliphant, Artech House, Mobile Communications Series
 • Mobile Cellular Telecommunications Systems, William C.Y. Lee, MacGraw-Hill
 • Microwaves Mobile Communications, Jakes, Wiley Interscience
 • Wireless Communications, Theodore S. Rappaport, Prentice Hall
 • Principles of Mobile Communications, Gordon L. Stuber, Kluwer  Academic Publishers
 • Τhe GSM System for Mobile Communications, Michel Mouly, MarieBernadette, Pautet, Prentice Hall
 • Cell Planning for Wireless Communications, Manuel F. Catedra, et al, Artech House Mobile Communications Library
 • Cellular Communications: Worldwide Market Development (Artech House), Garry A. Garrard, Garry Gerrard, Artech House
 • GSM and Personal Communications Handbook, Siegmund Redl, Artech House Mobile Communications Library
 • The Mobile Communications Handbook, Jerry D. Gibson, R.C. Dorf, Electrical Engineering Handbook Series
 • Third Generation Mobile Communications Systems, Ramjee Prasad, Warner Mohr, Artech House

 

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr