Γλώσσες Προγραμματισμού

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Επιλογής Κατεύθυνσης (Ε.Κ.)Theory: ΤΠ50Λ5
Lab:
Software Engineering
SemesterAcademic YearHours per week
Χειμερινό3oTheory: 3 Lab: 2
ExamsECTSWorkload
69
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
Ελληνικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
npapadak's picture
παπαδάκης νικόλαος
Papadakis Nikolaos
Assistant Professor
Αναπληρωτής Καθηγητής
0030 2810379196
Διδάσκοντες: 
npapadak's picture
παπαδάκης νικόλαος
Papadakis Nikolaos
Assistant Professor
Αναπληρωτής Καθηγητής
0030 2810379196

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΙΑ

 • Γενικά για τον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό και τις κλάσεις.
 • Η γλώσσα προγραμματισμού C++.
 • Βασικά στοιχεία, εντολές.
 • Συναρτήσεις και δείκτες.
 • Αντικείμενα.
 • Κλάσεις.
 • Υπερφόρτωση.
 • Κληρονομικότητα
 • Πολυμορφισμός.
 • Βιβλιοθήκες, STL.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ασκήσεις και εργασίες (project) υλοποίησης προγραμμάτων.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • «Πλήρης C++», Walter Savitch, Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN 960-418-091-1.
 • «Τρόπος σκέψης σε C++», Bruce Eckel, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, ISBN 978-960-512-526-4

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr