Ε' Εξάμηνο

Δείτε το πρόγραμμα Μαθημάτων του Ε' Εξαμήνου

Τύπος: Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Υ.Κ.)
A/A Βάρος Μάθημα Τύπος Κατεύθυνση
1
1
Διαδικτυακά Πολυμέσα και Γραφικά Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Υ.Κ.) Network Engineering
2
2
Δομές Μετάδοσης Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Υ.Κ.) Network Engineering
3
3
Ψηφιακές Επικοινωνίες. Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Υ.Κ.) Network Engineering
4
4
Πολυμεσικές Υπηρεσίες στην Υγεία Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Υ.Κ.) Software Engineering
5
5
Προσχεδιασμένος Αντικειμενοστραφής και Ευέλικτος Προγραμματισμός Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Υ.Κ.) Software Engineering
6
6
Λογικός Προγραμματισμός Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Υ.Κ.) Software Engineering
7
7
Γραφική Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Υ.Κ.) Computer Engineering
8
8
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Υ.Κ.) Computer Engineering
9
9
Αναγνώριση Προτύπων Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Υ.Κ.) Computer Engineering
Τύπος: Επιλογής Κατεύθυνσης (Ε.Κ.)
A/A Βάρος Μάθημα Τύπος Κατεύθυνση
10
10
Δορυφορικές επικοινωνίες Επιλογής Κατεύθυνσης (Ε.Κ.) Networks Engineering
11
11
Αρχές Ψηφιακής Τηλεόρασης Επιλογής Κατεύθυνσης (Ε.Κ.) Network Engineers
12
12
Oπτικοποίηση Δεδομένων / Πληροφοριών Επιλογής Κατεύθυνσης (Ε.Κ.) Software Engineering
13
13
Γλώσσες Προγραμματισμού Επιλογής Κατεύθυνσης (Ε.Κ.) Software Engineering
14
14
Εισαγωγή στη Ρομποτική Επιλογής Κατεύθυνσης (Ε.Κ.) Computer Engineering
15
15
Μηχανική Μάθηση και Εξόρυξη γνώσης Επιλογής Κατεύθυνσης (Ε.Κ.) Computer Engineering

Γραμματεία

  • Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
  • Τηλ: 2810-379716, 2810-379795, 2810-379853
  • Fax: 2810-379717
  • E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
  • Website: http://www.ie.teicrete.gr

Εργαστήρια

  • Τηλ: 2810-379776
  • Τηλ: 2810-379708