Λογικός Προγραμματισμός

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Υ.Κ.)Theory: ΤΠ50Λ3
Lab:
Software Engineering
SemesterAcademic YearHours per week
Χειμερινό3oTheory: 3 Lab: 2
ExamsECTSWorkload
69
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
Ελληνικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
mmarak's picture
μαρακάκης εμμανουήλ
Marakakis Manolis
Professor
Καθηγητής
2810379748

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περίγραμμα ύλης Θεωρίας

 • Τύποι  και  η αλήθειά τους, λογικές ισοδυναμίες και μετασχηματισμοί τύπων σε κανονικές μορφές στο προτασιακό λογισμό. Σημασιολογική συνέπεια, εξαγωγή συμπερασμάτων και  η  επίλυση (Resolution) στο προτασιακό λογισμό. 
 • Συντακτικά συστατικά του κατηγορηματικού λογισμού. Ερμηνείες προτάσεων, σημασιολογική συνέπεια,  λογικές ισοδυναμίες,  μετασχηματισμοί τύπων σε  κανονικές μορφές  και εξαγωγή συμπερασμάτων στο κατηγορηματικό λογισμό.
 • Αντικατάσταση. Ενοποίηση (Unification). Η επίλυση στον κατηγορηματικό λογισμό.  SLD-Επίλυση και  SLD δέντρα.
 • Οριστικά (Definite) λογικά προγράμματα.
 • Άρνηση στο λογικό προγραμματισμό. Κανονικά λογικά προγράμματα (Normal logic programs). 
 • Γενικά λογικά προγράμματα.
 • Εφαρμογές του Λογικού Προγραμματισμού.   

 

Περίγραμμα ύλης Εργαστηρίου

 • Βασικά συστατικά ενός προγράμματος Prolog. 
 • Ενοποίηση και Ισότητα.
 • Κατηγορήματα εισόδου και εξόδου. 
 • Λίστες. 
 • Αριθμητική σε Prolog.
 • Αναδρομή.
 • Δέντρο Αναζήτησης, οπισθοδρόμηση και Αποκοπή ( ! ). 
 • Άρνηση σαν πεπερασμένη αποτυχία (Negation with finite failure).
 • Έλεγχος ροής σε προγράμματα Prolog.
 • Τελεστές οριζόμενοι από τον χρήστη.
 • Είσοδος από αρχείο και έξοδος σε αρχείο.
 • Mετα-λογικά κατηγορήματα.
 • Κατηγορήματα που συλλέγουν όλες τις λύσεις ενός στόχου.
 • Κατηγορήματα τροποποίησης ενός προγράμματος.
 • Άλλα ενσωματωμένα κατηγορήματα.
 • Προγραμματιστικές τεχνικές.
 • Υλοποίηση εφαρμογών του λογικού προγραμματισμού.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Μ. Μαρακάκης, Prolog: Προγραμματισμός σε Λογική για Τεχνητή Νοημοσύνη, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2014, ISBN: 978-960-6759-98-7.
 • Γ. Μητακίδης, Από τη Λογική στο Λογικό Προγραμματισμό και την Prolog, εκδόσεις Καρδαμίτσα, 1992, ISBN: 960-7262-59-X.
 • U. Nilsson and J. Maluszynski, Logic, Programming and Prolog, Second edition, John Wiley & Sons, 1995, ISBN: 0 471 95996 0.
 • Ι. Bratko, Prolog Programming for Artificial Intelligence, Pearson Education Canada,  4th edition, 2011, ISBN 13: 9780321417466.
 • Σημειώσεις του καθηγητή.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ

 • Προτασιακός και κατηγορηματικός λογισμός.
 • Επαγωγή, σύνολα, σχέσεις και   συναρτήσεις.
 • Στοίβες, δέντρα, γράφοι.

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr