Γραφική

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Υ.Κ.)Theory: ΤΠ50Υ1
Lab:
Computer Engineering
SemesterAcademic YearHours per week
Χειμερινό3oTheory: 3 Lab: 2
ExamsECTSWorkload
69
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
Ελληνικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
amalamos's picture
μαλάμος αθανάσιος
Malamos Athanasios
Associate Professor
Αναπληρωτής Καθηγητής
2810379884
Διδάσκοντες: 
amalamos's picture
μαλάμος αθανάσιος
Malamos Athanasios
Associate Professor
Αναπληρωτής Καθηγητής
2810379884

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Διανυσματικά/Ψηφιακά γραφικά
 • Αναπαράσταση 3Δ αντικειμένων
 • Γραφικά Πραγματικού χρόνου / Προϋπολογισμένα γραφικά
 • Διαδικασία παραγωγής ψηφιακών γραφικών
 • Antialiasing και supesampling
 • Μετασχηματισμοί και συστήματα συντεταγμένων
 • Ορθογραφική προβολή και προβολή με προοπτική
 • Αλγόριθμοι αποκοπής
 • Υλικά, φωτισμός και χρωματισμός
 • Σκίαση
 • Μέθοδος Απομάκρυνσης Πίσω Επιφανειών
 • Απεικόνιση υφής
 • Τεχνικές κίνησης 2Δ και 3Δ μοντέλων

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Θεοχάρης και Μπεμ, Γραφικά: Αρχές και Αλγόριθμοι, Συμμετρία, Αθήνα,1999.
 • Edward Angel, Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach Using OpenGL, Addison-Wesley, Reading, MA. 2003.
 • J.D. Foley, A. Van Dam, Computer Graphics: Principles and Practice, Addison-Wesley, Reading, MA. 1996.
 • S. Harrington, Computer Graphics, A Programming Approach, McGraw-Hill, New York, 1987.
 • Hearn, Donald. Γραφικά υπολογιστών με OpenGL / Donald Hearn, M. Pauline Baker, μετάφραση Γεώργιος Σίσιας - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Τζιόλα.

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr