Εισαγωγή στη Ρομποτική

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Επιλογής Κατεύθυνσης (Ε.Κ.)Theory: ΤΠ50Υ4
Lab:
Computer Engineering
SemesterAcademic YearHours per week
Χειμερινό3oTheory: 3 Lab: 2
ExamsECTSWorkload
69
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
Ελληνικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
papadour's picture
παπαδουράκης γεώργιος
papadourakis George
Professor
Καθηγητής
+30 6945 334969

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εισαγωγή, ιστορική αναδρομή, εφαρμογές
 • Ρμποτικοί βραχίονες, αρχιτεκτονική, βαθμοί ελευθερίας
 • Κινηματική ανάλυση ρομποτικών βραχιόνων
 • Κινηματική και στατική ανάλυση
 • Τροχιά τελικού στοιχείου δράσης
 • Έλεγχος θέσης

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Robotics: control, sensing, vision and intelligence / K.S. Fu, R.C. Gonzalez, C.S. Lee.
 • Εισαγωγή στη Ρομποτική, Εμίρης  Κουλουριώτης
 • Εισαγωγή στη Ρομποτική, Craig, j. John, Εκδόσεις Τζιόλα, 2009.
 • International Journal of Robotics Research
 • IEEE Transactions on Robotics
 • IEEE Robotics Magazine

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr