Πολυμεσικές Υπηρεσίες στην Υγεία

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Υ.Κ.)Theory: TP50Λ1
Lab:
Software Engineering
SemesterAcademic YearHours per week
Χειμερινό3oTheory: 3 Lab: 2
ExamsECTSWorkload
69
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
Ελληνικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
tsiknaki's picture
τσικνάκης μανώλης
Tsiknakis Manolis
Professor
Καθηγητής
+30 2810-379885

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα είναι εισαγωγικό στην (βιοϊατρική πληροφορική και καλύπτει τις βασικές ενότητες που είναι αναγκαίες για την εξοικείωση του φοιτητή με το γνωστικό αυτό πεδίο. Αποτελείται από δύο κύριες ενότητες.  Την ενότητα της (βιοϊατρικής πληροφορικής και την ενότητα των υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας (eHealth & mHealth).
Η πρώτη ενότητα εστιάζει στα ακόλουθα:

 • Ιατρική πληροφορία: Είδη και χαρακτηριστικά (πολυμεσικών) βιοϊατρικών δεδομένων.
 • Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ιατρική – η υποθετικο-συμπερασματική προσέγγιση των ιατρικών προβλημάτων.
 • Εξειδικευμένα πληροφοριακά συστήματα πολυμέσων (ιατρικής εικόνας/βίντεο/ ήχου/καρδιογραφήματος/εγκεφαλογραφήματος, κ.α.)
 • Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας.
 • Κωδικοποίησης ιατρικών όρων και συστήματα ταξινόμησης ιατρικής πληροφορίας.
 • Διαλειτουργικότητας και σχετικά τεχνολογικά πρότυπα Ιατρικής Πληροφορικής.
 • Πολυμεσική βιοϊατρική πληροφορία (Βιοϊατρικά σήματα και ιατρική απεικόνιση, και σχετικά τεχνολογικά πρότυπα).
 • Ιατρική γνώση και συστήματα λήψης αποφάσεων.

Η δεύτερη ενότητα εστιάζει στα ακόλουθα:

 • Τηλεϊατρική / εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας. Κινητές υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας.
 • Τεχνολογίες υποστήριξης της ηλεκτρονικής υγείας (Το πλαίσιο OSGi (OSGi framework, το πρωτόκολλο UpnP (Universal Plug and Play protocol - UPnP)).
 • Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων και εφαρμογή τους στην βιοϊατρική.
 • Κλινική τηλεϊατρική (Clinical telemedicine), Τηλεακτινολογία, Τηλεκαρδιολογία, Τηλεπαθολογία
 • Συστήματα και υπηρεσίες για τη πρόληψη ή διαχείριση χρόνιων παθήσεων.  Κάθε εξάμηνο το μάθημα θα εστιάζει σε κάποια από τα ακόλουθα (Καρδιαγγειακές παθήσεις, Διαβήτης, Αναπνευστικά νοσήματα, Ψυχικές διαταραχές (Κατάθλιψη, διπολικό σύνδρομο, άγχος).
 • Υπηρεσίες και τεχνολογίες για ηλικιωμένους. Κάθε εξάμηνο το μάθημα θα εστιάζει σε κάποια από τα ακόλουθα (Εντοπισμός πτώσης και θέσης, υπολογισμός κίνησης (motion estimation), υπολογισμός βάδισης και στάσης του σώματος (Gait and posture estimation))
 • Ο προσωπικός ηλεκτρονικός φάκελος υγείας (PHR).
 • Τεχνολογικές, οικονομικές πτυχές και οργανωσιακές πλευρές των ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας. Θέματα ασφάλειας, θεσμικές και ηθικές διαστάσεις.
 • Επιχειρηματικά και λειτουργικά μοντέλα ηλεκτρονικών υπηρεσιών (Business and delivery models).
 • Μεθοδολογίες για την κοινωνική και οικονομική εκτίμηση των αποτελεσμάτων των υπηρεσιών (Social and Economic Impact and Assessment methodologies).

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Iατρική Πληροφορική, K. Δελήμπασης & Γ. Νικηφορίδης, ΕΑΠ
 • Tεχνητή Nοημοσύνη και Έμπειρα Συστήματα, Ελπίδα Κεραυνού, ΕΑΠ
 • Στo eClass θα είναι επίσης διαθέσιμες οι διαφάνειες από την διδασκαλία του μαθήματος. Κατάλληλα επιστημονικά άρθρα θα δίνονται σαν υλικό σε κάθε θεματική ενότητα του Μαθήματος.
 • Wikipedia Handbook of Βιοmedical Informatics, Wikipedia Book, Διαθέσιμο στο eClass
 • J.H. van Bemmel, and M.A. Musen (Eds.), Handbook of Medical Informatics, Springer, Houten/Diegem (1997).
 • International Journal of Medical Informatics, Eslevier (http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-medical-informatics/)
 • The Journal of Biomedical Informatics, Elsevier (http://www.journals.elsevier.com/journal-of-biomedical-informatics/)

 

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr