Συστήματα Αξιολόγησης Διαδικτυακών Εφαρμογών

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Επιλογής Κατεύθυνσης (Ε.Κ.)Theory: ΤΠ60Λ5
Lab:
Software Engineering
SemesterAcademic YearHours per week
Εαρινό3oTheory: 3 Lab: 2
ExamsECTSWorkload
69
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
Ελληνικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
costis's picture
αϊβαλής κωστής
Aivalis Costis
Lecturer
Λέκτορας
Διδάσκοντες: 
costis's picture
αϊβαλής κωστής
Aivalis Costis
Lecturer
Λέκτορας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των διαδικτυακών συστημάτων.
 • Προγραμματιστικές μεθοδολογίες μέτρησης χρόνου.
 • Παρουσίαση Τεχνικών κατασκευής εφαρμογών (Frameworks)
 • Παρουσίαση τεχνολογιών και μεθόδων μετρήσεως απόδοσης.
 • Tagged Systems
 • Ανάλυση αρχείων καταγραφής συμβάντων
 • Αναγνώριση Bots και εκκαθάριση αρχείων καταγραφής
 • Μεταφορά σε βάση δεδομένων
 • Συστήματα ETL
 • Google Analytics API
 • Λογισμικό και εργαλεία παρουσίασης μετρήσεων
 • Μετρήσεις συμπεριφοράς βάσεων δεδομένων
 • Μετρήσεις εφαρμογών RIA
 • Τεχνολογίες μέτρησης της επιβάρυνσης των εφαρμογών από την εφαρμογή συστημάτων μέτρησης
 • Εφαρμογή εξωτερικών συστημάτων μέτρησης (π.χ. JMeter)

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • “Scaling for E-Business” Daniel A. Menascé, Virgilio A. F. Almeida Publisher: Prentice Hall
 • “Apache Jmeter” Emily H. Halili PACKT

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr