ΣΤ' Εξάμηνο

Δείτε το πρόγραμμα Μαθημάτων του ΣΤ' Εξαμήνου

Τύπος: Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Υ.Κ.)
A/A Βάρος Μάθημα Τύπος Κατεύθυνση
1
1
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Υ.Κ.) Network Engineering
2
2
Ασύρματα Δίκτυα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Υ.Κ.) Network Engineering
3
3
Ανάπτυξη Εφαρμογών Πολυμέσων Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Υ.Κ.) Network Engineering
4
4
Προηγμενα Θέματα Βάσεων Δεδομένων Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Υ.Κ.) Software Engineering
5
5
Τεχνητή Νοημοσύνη Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Υ.Κ.) Software Engineering
6
6
Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Υ.Κ.) Μηχανικοί Λογισμικού
7
7
Νευρωνικά Δίκτυα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Υ.Κ.) Computer Engineering
8
8
Αρχιτεκτονική με Προγραμματιζόμενη Λογική (FPGAs) Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Υ.Κ.) Computer Engineering
9
9
Λογισμικό Συστήματων Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Υ.Κ.) Computer Engineering
Τύπος: Επιλογής Κατεύθυνσης (Ε.Κ.)
A/A Βάρος Μάθημα Τύπος Κατεύθυνση
10
Εισαγωγή Στα Βιοιατρικά Σήματα και Εφαρμογές Επιλογής Κατεύθυνσης (Ε.Κ.) Computer Engineering
11
10
Τεχνολογία Παιγνίων (Game Development) Επιλογής Κατεύθυνσης (Ε.Κ.) Network Engineering
12
11
Παράλληλη Επεξεργασία - Παράλληλα Συστήματα Επιλογής Κατεύθυνσης (Ε.Κ.) Network Engineering
13
12
Βιοπληροφορική και προσομοίωση φυσιολογικών συστημάτων Επιλογής Κατεύθυνσης (Ε.Κ.) Μηχανικοί Λογισμικού
14
13
Συστήματα Αξιολόγησης Διαδικτυακών Εφαρμογών Επιλογής Κατεύθυνσης (Ε.Κ.) Software Engineering
15
14
Τεχνολογία Παιγνίων (Game Development) Επιλογής Κατεύθυνσης (Ε.Κ.) Computer Engineering
16
15
Παράλληλη Επεξεργασία - Παράλληλα Συστήματα Επιλογής Κατεύθυνσης (Ε.Κ.) Computer Engineering

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr