Λογισμικό Συστήματων

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Υ.Κ.)Theory: ΤΠ60Υ6
Lab:
Computer Engineering
SemesterAcademic YearHours per week
Εαρινό3oTheory: 3 Lab: 2
ExamsECTSWorkload
Τελική Εξέταση (30%), Term Project (40%), Μικρά Quizzes (30%)69
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
Διάλεξη και Εργαστήριο (συζήτηση με όλη την τάξη σε σχέση με Term Projects/Quizzes) Ελληνικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
mdgramma's picture
γραμματικάκης μίλτιάδης
Grammatikakis Miltiadis
Professor
Καθηγητής
+30 - 2810379706

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα επικεντρώνεται στη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού επιπέδου συστήματος για desktop, servers καθώς και για ενσωματωμένα συστήματα που περιλαμβάνουν αναπτυξιακές πλατφόρμες, π.χ. Xilinx Zedboard, Odroid XU4, Dragonboard 410c κλπ. Αναπτύσσονται θέματα που αφορούν gnu-based software development, βιβλιοθήκες συστήματος, assembly/linking/cross-compilers (ARM, Intel), SSE instructions -- επιταχυντές, λειτουργικά συστήματα και υπηρεσίες (context switching, garbage collection, scheduling), προγραμματισμός συστήματος, συστήματα πραγματικού χρόνου (RTOS), thin clients, Linux drivers, ανάλυση και βελτιστοποίηση χρόνου εκτέλεσης, μεγέθους και ισχύος προγραμμάτων.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Υποστήριξη μέσω Eclass - http://eclass.teicrete.gr)
  • Σημειώσεις - παραδείγματα με κώδικα και επεξηγήσεις
  • Ανοικτός Κώδικας και Εγχειρίδια, π.χ. Xilinx για Zedboard και εργαλεία
  • Γενικότερου περιεχομένου άρθρα από συναφή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια (στα Αγγλικά)
  • Βιβλία από Tanenbaum, Rago και Stevens

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr