Ανάπτυξη Εφαρμογών Πολυμέσων

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Υ.Κ.)Theory: ΤΠ60Δ3
Lab:
Network Engineering
SemesterAcademic YearHours per week
Εαρινό3oTheory: 3 Lab: 2
ExamsECTSWorkload
69
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
Θέματα Προγραμματισμού Διαδικτύου Ελληνικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
amalamos's picture
μαλάμος αθανάσιος
Malamos Athanasios
Associate Professor
Αναπληρωτής Καθηγητής
2810379884

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εβδομάδα 1. Εισαγωγή. Πρωτόκολλα δικτύων.
Εβδομάδα 2. Πρωτόκολλα εφαρμογής.
Εβδομάδα 3. Τυποποίηση και προτυποποίηση πολυμέσων
Εβδομάδα 4. Συμπίεση βίντεο, χρωματική υποβάθμιση, Η261, Η263
Εβδομάδα 5. MPEG4
Εβδομάδα 6-7. H264
Εβδομάδα 8. Απρόσκοπτη πρόσβαση στην πληροφορία πολυμέσων (διαμόρφωση, πλατφόρμες, πνευματικά δικαιώματα,πρότυπα)
Εβδομάδα 9. QoS σε διαδικτυακές εφαρμογές πολυμέσων
Εβδομάδα 10-11. Παροχή βίντεο και ήχο στο διαδίκτυο. Τεχνολογία streaming
Εβδομάδα 12. Έλεγχος QoS στο επίπεδο της εφαρμογής.
Εβδομάδα 13. Πρωτόκολλα streaming . Πρωτόκολλα session.Βασικές αρχές ασύρματων επικοινωνιών,

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • “Fundamentals of Multimedia,” Li & Drew, Pearson Educational International, 2004
  • “Internetworking multimedia,”Crowcroft, Hanbdley, Wakerman UCL Press
  • “Introduction to multimedia communications : applications, middleware, networking,”K.R. Rao, Z.S. Bojkovic, and D.A. Milovanovic, Wiley Interscience

 

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr