Τεχνητή Νοημοσύνη

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Υ.Κ.)Theory: ΤΠ60Λ2
Lab:
Software Engineering
SemesterAcademic YearHours per week
Εαρινό3oTheory: 3 Lab: 2
ExamsECTSWorkload
69
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
Ελληνικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
mmarak's picture
μαρακάκης εμμανουήλ
Marakakis Manolis
Professor
Καθηγητής
2810379748

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περίγραμμα ύλης Θεωρίας

 • Λύση προβλημάτων με αναζήτηση σε χώρο καταστάσεων: αναπαράσταση προβλήματος, ένας γενικός αλγόριθμος αναζήτησης χώρου καταστάσεων. Αλγόριθμοι τυφλής αναζήτησης χώρου καταστάσεων. Αλγόριθμοι ευρετικής αναζήτησης χώρου καταστάσεων. Αλγόριθμοι αναζήτησης σε παίγνια δύο αντιπάλων. Ικανοποίηση περιορισμών.
 • Aναπαράσταση γνώσεων και συλλογιστικές: Δηλωτική και διαδικαστική αναπαράσταση γνώσεων. Αναπαράσταση γνώσης σε λογική. Αναπαράσταση γνώσης σε συστήματα που στηρίζονται σε κανόνες. Δομημένες αναπαραστάσεις γνώσης (σημασιολογικά δίκτυα, πλαίσια). Αναπαράσταση χρόνου. Συλλογιστικές.
 • Αβέβαιη  γνώση και συλλογιστικές.
 • Σχεδιασμός ενεργειών.
 • Εισαγωγή στα συστήματα γνώσης. Οργάνωση συστημάτων γνώσης,  εργαλεία κατασκευής και ανάπτυξης συστημάτων γνώσης.
 • Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας: Σύνταξη και μεταγλωττισμός (parsing), σημασιολογία και έννοια, κατανόηση φυσικής γλώσσας, δημιουργία φυσικής γλώσσας.
 • Αυτοματοποίηση της ανάπτυξης λογισμικού.
 • Μηχανική Μάθηση: Μάθηση με επίβλεψη και μάθηση χωρίς επίβλεψη.

Περίγραμμα ύλης Εργαστηρίου

 • Εκμάθηση προχωρημένων προγραμματιστικών τεχνικών σε Prolog καθώς και  εκμάθηση  κατασκευής μετα-προγραμμάτων για υλοποίηση των εργασιών του μαθήματος.
 • Πρακτική εξάσκηση με υλοποίηση σε Prolog προβλημάτων στα θέματα της θεωρίας όπως τα εξής: Υλοποίηση προβλημάτων ή αλγορίθμων έρευνας χώρου καταστάσεων.  Ανάπτυξη συστημάτων με αβεβαιότητα.  Υλοποίηση προβλημάτων που απαιτούν ικανοποίηση περιορισμών. Υλοποίηση συστημάτων που μαθαίνουν. Ανάπτυξη συστημάτων γνώσης. Ανάπτυξη τεχνικών ή συστημάτων τα οποία αυτοματοποιούν την ανάπτυξη του λογισμικού. Ανάπτυξη συστημάτων δημιουργίας ή κατανόησης φυσικής γλώσσας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Μ. Μαρακάκης, Prolog: Προγραμματισμός σε Λογική για Τεχνητή Νοημοσύνη, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2014, ISBN: 978-960-6759-98-7.
 • Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφάλας, Ν. Βασιλειάδης, Ι. Ρεφανίδης, Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου, “Τεχνητή Νοημοσύνη”, Γ έκδοση, Εκδόσεις Παν/μίου Μακεδονίας, ISBN: 978-960-8396-64-7.
 • S. Russell, P. Norving, “Τεχνητή Νοημοσύνη: Μια Σύγχρονη Προσέγγιση”,  2η έκδοση 2005, εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN : 960-209-873-2.
 • Ι. Bratko, Prolog Programming for Artificial Intelligence, Pearson Education Canada,  4th edition, 2011, ISBN 13: 9780321417466.
 • Σημειώσεις του καθηγητή.

 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ

 • Προτασιακός και κατηγορηματικός λογισμός.
 • Αναπαράσταση γνώσης και συλλογιστική σε λογική, δένδρο αναζήτησης, SLD-δένδρο, οπισθοδρόμηση, συνεπαγωγή, επίλυση.
 • Προγραμματισμός σε Prolog (Τα βασικά μέρη ενός Prolog προγράμματος. Αναδρομή, λίστες, αριθμητική σε Prolog, δένδρο αναζήτησης, οπισθοδρόμηση, άρνηση. Έλεγχος ροής σε προγράμματα Prolog. Τελεστές οριζόμενοι από το χρήστη. Ενσωματωμένα κατηγορήματα).

 

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr