Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών ΤΕΙ Κρήτης

 
Η βιβλιοθήκη και το αναγνωστήριο της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών βρίσκονται στο ισόγειο του παλιού κτιρίου απέναντι από την είσοδο του αμφιθεάτρου και λειτουργούν καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30-14:30.
Κύριος σκοπός της βιβλιοθήκης είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων του Τμήματος, της Σχολής και του Ιδρύματος, του διδακτικού έργου των μελών του Τμήματος, καθώς και των διδακτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας της Σχολής.
Το υλικό της περιλαμβάνει εκατοντάδες τίτλους βιβλίων, cd, τίτλους περιοδικών, ηλεκτρονικά βιβλία και περιοδικά, καθώς επίσης και αρχείο με τις πτυχιακές εργασίες των φοιτητών σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή που κατατίθενται στο Τμήμα.
Περισσότερες πληροφορίες για το υλικό της βιβλιοθήκης, αλλά και όλα τα θέματα που την αφορούν (κανονισμός λειτουργίας, online αναζήτηση βιβλίων, παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους χρήστες, βάσεις δεδομένων, κλπ.) μπορεί κάποιος να βρει στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.lib.teicrete.gr.
Επιπλέον στο ηλεκτρονικό αναγνωστήριο υπάρχουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές με σύνδεση στο internet, τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιούν οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι διδάσκοντες για την έρευνα τους.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον ίδιο τον υπάλληλο της Βιβλιοθήκης.
 

Δωρεάν Εκπαιδευτικά Συγγράμματα Τμήματος

Από το ακαδημαϊκό έτος 2008-09 έχει αλλάξει ο τρόπος διανομής των δωρεάν συγγραμμάτων. Κάθε φοιτητής, ταυτόχρονα με την ανανέωση εγγραφής και τη δήλωση των μαθημάτων του, επιλέγει αυτόματα και το σύγγραμμα που επιθυμεί για κάθε μάθημα που δηλώνει για πρώτη φορά.
Κάθε φοιτητής δικαιούται την δωρεάν προμήθεια και επιλογή αριθμού διδακτικών συγγραμμάτων, ίσου με τον συνολικό αριθμό των υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. Αν ένας φοιτητής επιλέξει περισσότερα επιλεγόμενα μαθήματα από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, το δικαίωμα δωρεάν προμήθειας και επιλογής συγγραμμάτων δεν επεκτείνεται και στα επιπλέον μαθήματα που επέλεξε και εξετάστηκε, ακόμα και αν αυτά υπολογίζονται για τη λήψη πτυχίου.
Δεν επιτρέπεται επιλογή δεύτερου συγγράμματος για το ίδιο μάθημα ακόμα και αν ο φοιτητής δεν επέλεξε κανένα από τα προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα άλλου ή άλλων υποχρεωτικών ή επιλεγόμενων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. Επιπλέον, σε περίπτωση μη επιτυχίας του φοιτητή σε ένα μάθημα και αλλαγής των προτεινόμενων συγγραμμάτων για αυτό το μάθημα την επόμενη χρονιά, ο φοιτητής δεν μπορεί να επιλέξει ξανά δεύτερο σύγγραμμα για το ίδιο μάθημα.
Για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα προτεινόμενα δωρεάν συγγράμματα για όλα τα μαθήματα κάθε εξαμήνου, αλλά και πληροφορίες για τον τρόπο και το χρόνο διανομής τους, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://eudoxus.gr/.
 

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
Κέντρο παιδείας, έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας της ανώτατης εκπαίδευσης στα Χανιά, για τις τηλεπικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά, τους αυτοματισμούς, τα laser, τα δίκτυα, τους υπολογιστές, την πληροφορική, τη βιοϊατρική τεχνολογία και τα αμυντικά συστήματα.

ΠΜΣ "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών"
Αρχές Οκτωβρίου κάθε έτους λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής σε κάθε νέο ετήσιο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών".

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Σχολή Μηχανικών
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Ρωμανού 3, ΤΕΙ, Χαλέπα, 73133 Χανιά
Fax: 28210 23003

Website: https://www.hmu.gr/ee

Γραμματεία
Νίκη Γείτονα, Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος
Τηλ: 28210 23058
Email: gitona@hmu.gr

Καλλιόπη Γκατζούνη, Γραμματέας Τμήματος
Τηλ: 28210 23008
Email: gatzouni@hmu.gr

Πρόεδρος (1/9/2020 - 31/8/2022)
Ιωάννης Χατζάκης, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23006
Email: akonstantaras@hmu.gr

Διευθυντής ΠΜΣ ΗΣΤΑ
Ιωάννης Βαρδιάμπασης, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23059, 23029
Email: ivardia@hmu.gr