Πρόγραμμα Εξετάσεων

 

Πρόγραμμα Εξετάσεων Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης

 

Κάθε εξάμηνο ακολουθείται από μία περίοδο τριών εβδομάδων για εξετάσεις: την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και την εξεταστική περίοδο Ιουνίου.
Επιπλέον κάθε Σεπτέμβριο δίνεται σε όλους τους φοιτητές του Τμήματος μια δεύτερη ευκαιρία επανεξέτασης σε μαθήματα που απέτυχαν κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, κατά τη διάρκεια μιας εξεταστικής περιόδου τριών εβδομάδων.
Το πρόγραμμα εξετάσεων κάθε περιόδου ανακοινώνεται στην αρχή του αντίστοιχου εξαμήνου και το ακαδημαϊκό ημερολόγιο κάθε έτους ανακοινώνεται πριν την ολοκλήρωση του προηγούμενου έτους.

 

 

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2018-19 (!! Νέο !!)
03/09/2018 – 21/09/2018: Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου.
24/09/2018 – 28/09/2018: Εγγραφές - Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου.
01/10/2018 – 18/01/2019: Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου.
22/12/2018 – 06/01/2019: Διακοπές Χριστουγέννων.
21/01/2019 – 08/02/2019: Εξετάσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου.
12/02/2019 – 16/02/2019: Εγγραφές - Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου.
18/02/2019 – 07/06/2019: Μαθήματα εαρινού εξαμήνου.
22/04/2019 – 05/05/2019: Διακοπές Πάσχα.
10/06/2019 – 28/06/2019: Εξετάσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου.
02/09/2019 – 20/09/2019: Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου.

 

 

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2017-18
05/09/2017 – 22/09/2017: Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου.
02/10/2017 – 02/02/2018: Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου.
02/11/2017 – 12/11/2017: Εγγραφές - Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου.
23/12/2017 – 07/01/2018: Διακοπές Χριστουγέννων.
05/02/2018 – 16/02/2018: Εξετάσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου.
19/02/2018 – 08/06/2018: Μαθήματα εαρινού εξαμήνου.
26/02/2018 – 05/03/2018: Εγγραφές - Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου.
02/04/2018 – 15/04/2018: Διακοπές Πάσχα.
11/06/2018 – 29/06/2018: Εξετάσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου.

 

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2016-17
05/09/2016 – 23/09/2016: Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου.
24/09/2016 – 02/10/2016: Εγγραφές - Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου.
03/10/2016 – 27/01/2017: Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου.
22/12/2016 – 08/01/2017: Διακοπές Χριστουγέννων.
31/01/2017 – 20/02/2017: Εξετάσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου.
21/02/2017 – 28/02/2017: Εγγραφές - Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου.
01/03/2017 – 14/06/2017: Μαθήματα εαρινού εξαμήνου.
08/04/2017 – 23/04/2017: Διακοπές Πάσχα.
15/06/2017 – 30/06/2017: Εξετάσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου.

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης
Κέντρο παιδείας, έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης στα Χανιά, για τις τηλεπικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά, τους αυτοματισμούς, τα laser, τα δίκτυα, τους υπολογιστές, την πληροφορική, τη βιοϊατρική τεχνολογία και τα αμυντικά συστήματα.
 

ΠΜΣ "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών"
Παρατάθηκαν έως 21-10-2018 οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών".

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών
Ρωμανού 3, ΤΕΙ, Χαλέπα, 73133 Χανιά
Fax: 28210 23003

Websites: https://www.teicrete.gr/ee/ και https://ee.chania.teicrete.gr

Facebook: https://www.facebook.com/ee.chania.teicrete.gr/

Γραμματεία
Ελένη Ζυμβραγού, Υπεύθυνη Γραμματείας
Τηλ: 28210 23006
Email: zema@chania.teicrete.gr
 
Πρόεδρος
Αντώνιος Κωνσταντάρας, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23006
Email: akonstantaras@chania.teicrete.gr