Πρόγραμμα Εξετάσεων

 

Πρόγραμμα Εξετάσεων Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης

 

Κάθε εξάμηνο ακολουθείται από μία περίοδο τριών εβδομάδων για εξετάσεις: την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και την εξεταστική περίοδο Ιουνίου.
Επιπλέον κάθε Σεπτέμβριο δίνεται σε όλους τους φοιτητές του Τμήματος μια δεύτερη ευκαιρία επανεξέτασης σε μαθήματα που απέτυχαν κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, κατά τη διάρκεια μιας εξεταστικής περιόδου τριών εβδομάδων.
Το πρόγραμμα εξετάσεων κάθε περιόδου ανακοινώνεται στην αρχή του αντίστοιχου εξαμήνου και το ακαδημαϊκό ημερολόγιο κάθε έτους ανακοινώνεται πριν την ολοκλήρωση του προηγούμενου έτους.

 

 

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2018-19 (!! Νέο !!)
03/09/2018 – 21/09/2018: Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου.
24/09/2018 – 28/09/2018: Εγγραφές - Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου.
01/10/2018 – 18/01/2019: Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου.
22/12/2018 – 06/01/2019: Διακοπές Χριστουγέννων.
21/01/2019 – 08/02/2019: Εξετάσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου.
12/02/2019 – 16/02/2019: Εγγραφές - Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου.
18/02/2019 – 07/06/2019: Μαθήματα εαρινού εξαμήνου.
22/04/2019 – 05/05/2019: Διακοπές Πάσχα.
10/06/2019 – 28/06/2019: Εξετάσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου.
02/09/2019 – 20/09/2019: Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου.

 

 

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2017-18
05/09/2017 – 22/09/2017: Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου.
02/10/2017 – 02/02/2018: Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου.
02/11/2017 – 12/11/2017: Εγγραφές - Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου.
23/12/2017 – 07/01/2018: Διακοπές Χριστουγέννων.
05/02/2018 – 16/02/2018: Εξετάσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου.
19/02/2018 – 08/06/2018: Μαθήματα εαρινού εξαμήνου.
26/02/2018 – 05/03/2018: Εγγραφές - Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου.
02/04/2018 – 15/04/2018: Διακοπές Πάσχα.
11/06/2018 – 29/06/2018: Εξετάσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου.

 

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2016-17
05/09/2016 – 23/09/2016: Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου.
24/09/2016 – 02/10/2016: Εγγραφές - Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου.
03/10/2016 – 27/01/2017: Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου.
22/12/2016 – 08/01/2017: Διακοπές Χριστουγέννων.
31/01/2017 – 20/02/2017: Εξετάσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου.
21/02/2017 – 28/02/2017: Εγγραφές - Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου.
01/03/2017 – 14/06/2017: Μαθήματα εαρινού εξαμήνου.
08/04/2017 – 23/04/2017: Διακοπές Πάσχα.
15/06/2017 – 30/06/2017: Εξετάσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου.

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
Κέντρο παιδείας, έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας της ανώτατης εκπαίδευσης στα Χανιά, για τις τηλεπικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά, τους αυτοματισμούς, τα laser, τα δίκτυα, τους υπολογιστές, την πληροφορική, τη βιοϊατρική τεχνολογία και τα αμυντικά συστήματα.

ΠΜΣ "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών"
Αρχές Οκτωβρίου κάθε έτους λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής σε κάθε νέο ετήσιο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών".

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Σχολή Μηχανικών
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Ρωμανού 3, ΤΕΙ, Χαλέπα, 73133 Χανιά
Fax: 28210 23003

Website: https://www.hmu.gr/ee

Γραμματεία
Νίκη Γείτονα, Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος
Τηλ: 28210 23058
Email: gitona@hmu.gr

Καλλιόπη Γκατζούνη, Γραμματέας Τμήματος
Τηλ: 28210 23008
Email: gatzouni@hmu.gr

Πρόεδρος (1/9/2020 - 31/8/2022)
Ιωάννης Χατζάκης, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23006
Email: akonstantaras@hmu.gr

Διευθυντής ΠΜΣ ΗΣΤΑ
Ιωάννης Βαρδιάμπασης, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23059, 23029
Email: ivardia@hmu.gr