Συνελεύσεις Τμήματος

 

Όργανα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης

 

Όργανα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης είναι:
 • η Συνέλευση (Ν. 4009/2011 και Ν. 4075/2012),
 • η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (N. 4115/2013),
 • ο Πρόεδρος του Τμήματος,
 • οι Υπεύθυνοι των Τομέων, και
 • οι​​​​ Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων.
Η Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης αποτελείται από:
 • τα 18 μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) (υπηρετούντες Καθηγητές, Αν. Καθηγητές, Επ. Καθηγητές, και Καθ. Εφαρμογών),
 • 1 εκπρόσωπο των μελών Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΕΠ),
 • 1 εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών (εκλεγμένο σύμφωνα με το Ν. 4009/2011), και
 • 1 εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών (εκλεγμένο σύμφωνα με το Ν. 4009/2011).
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης αποτελείται από:
 • τα 18 μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) (υπηρετούντες Καθηγητές, Αν. Καθηγητές, Επ. Καθηγητές, και Καθ. Εφαρμογών).

Ο Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγεται από τα υπηρετούντα Μέλη ΕΠ κάθε 2 χρόνια, συγκαλεί τη Συνέλευση, προεδρεύει των εργασιών της και προΐσταται των υπηρεσιών του Τμήματος.
Από τον Ιούλιο 2012 μέχρι σήμερα Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο Αν. Καθηγητής Ιωάννης Βαρδιάμπασης.

Οι Υπεύθυνοι των 3 Τομέων του Τμήματος εκλέγονται κάθε χρόνο από τα υπηρετούντα Μέλη ΕΠ κάθε Τομέα.
Από τον Σεπτέμβριο 2016 μέχρι σήμερα Υπεύθυνος του Τομέα Αυτοματισμού & Πληροφορικής είναι ο Αν. Καθηγητής Γεώργιος Φουσκιτάκης, Υπεύθυνος του Τομέα Ηλεκτρονικής είναι ο Αν. Καθηγητής Ιωάννης Χατζάκης, και Υπεύθυνος του Τομέα Τηλεπικοινωνιών είναι ο Επ. Καθηγητής Ευάγγελος Κόκκινος.

 

 

Πρακτικά
Συνελεύσεων Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης

Συνέλευση 102/ 7-2-2017

Θέματα που συζητήθηκαν:
 1. .
 2. .
 3. .
Πρακτικό της 102/7-2-2017 Συνέλευσης Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης

 

Συνέλευση 101/ 24-1-2017

Θέματα που συζητήθηκαν:
 1.  
 2.  
 3.  
Πρακτικό της 101/24-1-2017 Συνέλευσης Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης

 

Συνέλευση 100/ 20-12-2016

Θέματα που συζητήθηκαν:
 1. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης φοιτητή.
 2. Παρακολούθηση πορείας αναμόρφωσης/πιστοποίησης προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Τμήματος.
 3. Καθορισμός αριθμού εισακτέων ακαδ. έτους 2017-18 στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών.
 4. Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιαν-Φεβ 2017.

 

 

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης
Κέντρο παιδείας, έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης στα Χανιά, για τις τηλεπικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά, τους αυτοματισμούς, τα laser, τα δίκτυα, τους υπολογιστές, την πληροφορική, τη βιοϊατρική τεχνολογία και τα αμυντικά συστήματα.
 

Αιτήσεις συμμετοχής στον 3ο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών" έως 26-2-2018.

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών
Ρωμανού 3, ΤΕΙ, Χαλέπα, 73133 Χανιά
Fax: 28210 23003

Websites: https://www.teicrete.gr/ee/ και https://ee.chania.teicrete.gr

Facebook: https://www.facebook.com/ee.chania.teicrete.gr/

Γραμματεία
Ελένη Ζυμβραγού, Υπεύθυνη Γραμματείας
Τηλ: 28210 23006
Email: zema@chania.teicrete.gr
 
Πρόεδρος
Ιωάννης Βαρδιάμπασης, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23059
Email: ivardia@chania.teicrete.gr