Συνελεύσεις Τμήματος

 

Όργανα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης

 

Όργανα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης είναι:
 • η Συνέλευση,
 • ο Πρόεδρος του Τμήματος,
 • οι Διευθυντές των Τομέων, και
 • οι​​​​ Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων.
Η Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης αποτελείται από:
 • τα 18 μέλη ΔΕΠ (υπηρετούντες Καθηγητές, Αν. Καθηγητές, Επ. Καθηγητές, και Λέκτορες),
 • 1 εκπρόσωπο των μελών Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΕΠ),
 • 2 εκπροσώπους των προπτυχιακών φοιτητών (εκλεγμένους σύμφωνα με το Ν. 4009/2011), και
 • 1 εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών (εκλεγμένο σύμφωνα με το Ν. 4009/2011).
Ο Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγεται από τα υπηρετούντα Μέλη ΔΕΠ κάθε 2 χρόνια, συγκαλεί τη Συνέλευση, προεδρεύει των εργασιών της και προΐσταται των υπηρεσιών του Τμήματος.
Πρόεδρος του Τμήματος:
Από 01-9-2018 έως 31-8-2020 είναι ο Αν. Καθηγητής Αντώνιος Κωνσταντάρας.
Από 15-7-2012 έως 31-8-2018 ήταν ο Αν. Καθηγητής Ιωάννης Βαρδιάμπασης.

Οι Διευθυντές των 3 Τομέων του Τμήματος εκλέγονται κάθε χρόνο από τα υπηρετούντα Μέλη ΔΕΠ κάθε Τομέα.
Διευθυντής του Τομέα Αυτοματισμού & Πληροφορικής:
Από 1-9-2018 έως 31-8-2019 είναι ο Αν. Καθηγητής Γεώργιος Φουσκιτάκης.
Από 1-9-2017 έως 31-8-2018 ήταν ο Αν. Καθηγητής Ελευθέριος Δοϊτσίδης.
Από 1-9-2016 έως 31-8-2018 ήταν ο Αν. Καθηγητής Γεώργιος Φουσκιτάκης.
Διευθυντής του Τομέα Ηλεκτρονικής:
Από 1-9-2018 έως 31-8-2019 είναι ο Αν. Καθηγητής Κωνσταντίνος Πετρίδης.
Από 1-9-2016 έως 31-8-2018 ήταν ο Αν. Καθηγητής Ιωάννης Χατζάκης.
Διευθυντής του Τομέα τηλεπικοινωνιών:
Από 1-9-2016 έως 31-8-2019 είναι ο Επ. Καθηγητής Ευάγγελος Κόκκινος.

 

 

Πρακτικά
Συνελεύσεων Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης

Συνέλευση 132/ 10-7-2018

Θέματα που συζητήθηκαν:
 1. .
 2. .
 3. .
 4. .
 5. .
 6. .
Πρακτικό της 132/10-7-2018 Συνέλευσης Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης

 

Συνέλευση 131/ 19-6-2018

Θέματα που συζητήθηκαν:
 1. Έγκριση αναμόρφωσης τρέχοντος προϋπολογισμού ΠΜΣ «Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών και Αυτοματισμών – ΗΣΤΑ».
 2. Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΜΣ «Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών και Αυτοματισμών – ΗΣΤΑ».
 3. Εκλογή 5μελούς Συντονιστικής Επιτροπής και Ορισμός Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή του ΠΜΣ «Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών και Αυτοματισμών – ΗΣΤΑ».
 4. Έγκριση αιτήματος Ι. Βαρδιάμπαση για δαπάνη $744 (~ 650€) από το ΠΜΣ «Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών και Αυτοματισμών – ΗΣΤΑ» για δημοσίευση ερευνητικής εργασίας.
 5. Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΜΣ «Lasers, Πλάσμα και Εφαρμογές – LaPla».
 6. Εκλογή 5μελούς Συντονιστικής Επιτροπής και Ορισμός Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή του ΠΜΣ «Lasers, Πλάσμα και Εφαρμογές – LaPlA».
 7. Έγκριση της δυνατότητας των μεταπτυχιακών φοιτητών (με βάση το ΦΕΚ 256/τ.Β/19-8-2016 ίδρυσης) του ΠΜΣ ΗΣΤΑ να επιλέγουν και να κατοχυρώνουν μαθήματα και από τα νέα μεταπτυχιακά μαθήματα που προσφέρονται με βάση το ΦΕΚ 2068/τ.Β/7-6-2018 επανίδρυσης.
 8. Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιουλίου 2018 για τα μαθήματα του ΠΜΣ ΗΣΤΑ.
 9. Επικαιροποίηση ανάθεσης μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2018-19 σε Μέλη ΔΕΠ και ΕΤΕΠ.
 10. Μαθήματα προγράμματος σπουδών για την προκήρυξη απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από νέους επιστήμονες κατά το ακαδ. έτος 2018-19.
 11. Ορισμός Επιτροπής Επιλογής Νέων Επιστημόνων Κατόχων Διδακτορικού για την Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας στο ακαδ. έτος 2018-19.

 

Συνέλευση 130/ 5-6-2018

Θέματα που συζητήθηκαν:
 1. .
 2. .
 3. .
 4. Επικαιροποίηση ανάθεσης μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2018-19 σε Μέλη ΔΕΠ και ΕΤΕΠ.
 5. .
 6. .
Πρακτικό της 130/5-6-2018 Συνέλευσης Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης

 

Συνέλευση 102/ 7-2-2017

Θέματα που συζητήθηκαν:
 1. .
 2. .
 3. .
Πρακτικό της 102/7-2-2017 Συνέλευσης Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης

 

Συνέλευση 101/ 24-1-2017

Θέματα που συζητήθηκαν:
 1.  
 2.  
 3.  
Πρακτικό της 101/24-1-2017 Συνέλευσης Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης

 

Συνέλευση 100/ 20-12-2016

Θέματα που συζητήθηκαν:
 1. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης φοιτητή.
 2. Παρακολούθηση πορείας αναμόρφωσης/πιστοποίησης προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Τμήματος.
 3. Καθορισμός αριθμού εισακτέων ακαδ. έτους 2017-18 στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών.
 4. Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιαν-Φεβ 2017.

 

 

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
Κέντρο παιδείας, έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας της ανώτατης εκπαίδευσης στα Χανιά, για τις τηλεπικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά, τους αυτοματισμούς, τα laser, τα δίκτυα, τους υπολογιστές, την πληροφορική, τη βιοϊατρική τεχνολογία και τα αμυντικά συστήματα.

ΠΜΣ "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών"
Αρχές Οκτωβρίου κάθε έτους λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής σε κάθε νέο ετήσιο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών".

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Σχολή Μηχανικών
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Ρωμανού 3, ΤΕΙ, Χαλέπα, 73133 Χανιά
Fax: 28210 23003

Website: https://www.hmu.gr/ee

Γραμματεία
Νίκη Γείτονα, Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος
Τηλ: 28210 23058
Email: gitona@hmu.gr

Καλλιόπη Γκατζούνη, Γραμματέας Τμήματος
Τηλ: 28210 23008
Email: gatzouni@hmu.gr

Πρόεδρος (1/9/2020 - 31/8/2022)
Ιωάννης Χατζάκης, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23006
Email: akonstantaras@hmu.gr

Διευθυντής ΠΜΣ ΗΣΤΑ
Ιωάννης Βαρδιάμπασης, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23059, 23029
Email: ivardia@hmu.gr