Επαγγελματικά Δικαιώματα

Απασχόληση των Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης
 
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών καλύπτουν σημαντικές θέσεις σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πληροφορικής, της ηλεκτροεπιστήμης, των τηλεπικοινωνιών, των αυτοματισμών, των ηλεκτρονικών, των υλικών και των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Είναι σε θέση να διευθύνουν ηλεκτρονικά εργαστήρια, να παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε τομείς της ειδικότητάς τους, να συμμετέχουν σε επιτροπές ή/και να λειτουργούν ως εκτιμητές, πραγματογνώμονες ή εμπειρογνώμονες.
Ειδικότερα μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα:
  • με την οργάνωση και λειτουργία ηλεκτρονικών εργαστηρίων,
  • με την παραγωγή ηλεκτρονικών στοιχείων, διατάξεων, συσκευών και συστημάτων για την παραγωγή άλλων προϊόντων,
  • με τη διενέργεια εκτιμήσεων και πραγματογνωμοσυνών σε ζημιές που προκλήθηκαν από οποιαδήποτε αιτία σε ηλεκτρονικές διατάξεις, συσκευές, συστήματα και εγκαταστάσεις,
  • με την αξιολόγηση προσφορών κάθε φύσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
  • με τους ελέγχους σε αντίστοιχες βιομηχανίες και βιοτεχνίες προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια λειτουργίας,
  • με την παροχή υπηρεσιών προς βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επιχειρήσεις, οργανισμούς και προς τρίτους,
  • κατά τη στελέχωση υπευθύνων θέσεων σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εξελισσόμενοι μέσα στη διοικητική και τεχνική ιεραρχία,
  • σε κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας στο αντικείμενο της ειδικότητας τους.
 
Κατοχυρωμένα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης
 
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης είναι κατοχυρωμένα με το Προεδρικό Διάταγμα 346/8-6-1989.

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης
Κέντρο παιδείας, έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης στα Χανιά, για τις τηλεπικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά, τους αυτοματισμούς, τα laser, τα δίκτυα, τους υπολογιστές, την πληροφορική, τη βιοϊατρική τεχνολογία και τα αμυντικά συστήματα.
 

ΠΜΣ "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών"
Παρατάθηκαν έως 21-10-2018 οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών".

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών
Ρωμανού 3, ΤΕΙ, Χαλέπα, 73133 Χανιά
Fax: 28210 23003

Websites: https://www.teicrete.gr/ee/ και https://ee.chania.teicrete.gr

Facebook: https://www.facebook.com/ee.chania.teicrete.gr/ 
(Υπεύθυνος Δρ. Ι. Βαρδιάμπασης)

Γραμματεία
Ελένη Ζυμβραγού, Υπεύθυνη Γραμματείας
Τηλ: 28210 23006
Email: zema@chania.teicrete.gr
 
Πρόεδρος
Αντώνιος Κωνσταντάρας, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23006
Email: akonstantaras@chania.teicrete.gr