Δεξιότητες & Απασχόληση

Δεξιότητες & Απασχόληση Ηλεκτρονικού Μηχανικού ΤΕΙ Κρήτης
 
Ο Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης διαθέτει το θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά και την πρακτική εμπειρία ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επιτυχώς, μόνος του, ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες και μηχανικούς σε αντικείμενα όπως:
 • τα αναλογικά και ψηφιακά ηλεκτρονικά εξαρτήματα, οι αντίστοιχες διατάξεις, τα συστήματα και τα όργανα μέτρησης,
 • οι τηλεπικοινωνίες (ενσύρματες και ασύρματες, μικροκυματικές και οπτικές, κινητές και δορυφορικές) και οι επικοινωνίες ψηφιακών δεδομένων,
 • τα ηλεκτρονικά ισχύος, τα βιομηχανικά ηλεκτρονικά και οι αυτοματισμοί, τα συστήματα αυτομάτου ελέγχου και μηχατρονικής,
 • τα οπτικοακουστικά συστήματα και οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις, η ραδιοτηλεόραση, η επεξεργασία ήχου και εικόνας, τα πολυμέσα,
 • η τεχνολογία υπολογιστών και λογισμικού, τα δίκτυα υπολογιστών, το διαδίκτυο και οι υπηρεσίες πληροφορικής, οι εφαρμογές τηλεματικής,
 • τα αισθητήρια, οι μετρήσεις και τα συστήματα συλλογής και ψηφιακής επεξεργασίας δεδομένων,
 • η μικροηλεκτρονική, τα ολοκληρωμένα κυκλώματα και οι δομές υλικού,
 • η βιοϊατρική ηλεκτρονική τεχνολογία και η επεξεργασία βιοϊατρικών σημάτων,
 • τα συστήματα προστασίας και τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας,
 • τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, τα ραντάρ και οι αμυντικές τεχνολογίες,
 • τα οργανικά ηλεκτρονικά και οι τεχνολογίες πλάσματος, οι οπτοηλεκτρονικές τεχνολογίες και τα συστήματα laser,
 • τα ηλεκτρονικά συστήματα των τεχνολογιών περιβάλλοντος και των συμβατικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Σε όλα τα παραπάνω αντικείμενα και τεχνολογικά πεδία, ο Ηλεκτρονικός Μηχανικός του ΤΕΙ Κρήτης αναλαμβάνει υπεύθυνα εργασίες και δραστηριοποιείται ανάλογα στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα:
 • με τη μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή, βελτιστοποίηση, παραγωγή, κι εγκατάσταση του σχετικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε επίπεδο διατάξεων και συστημάτων,
 • με το χειρισμό, τον έλεγχο, την επίβλεψη, τη συντήρηση και την επισκευή του αντίστοιχου εξοπλισμού,
 • με την οργάνωση και επίβλεψη της παραγωγής, συναρμολόγησης ή κατασκευής των αντίστοιχων διατάξεων και συστημάτων,
 • με την εκπόνηση τεχνικών και οικονομοτεχνικών μελετών, μελετών σκοπιμότητας και καταλληλότητας, καθώς και πραγματογνωμοσυνών,
 • με την πιστοποίηση, τον έλεγχο ποιότητας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας εξοπλισμού και εγκαταστάσεων,
 • με την ίδρυση, οργάνωση και διαχείριση επιχειρήσεων,
 • με την παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών,
 • με τη σχεδίαση και υλοποίηση προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας για την προαγωγή της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
Κέντρο παιδείας, έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας της ανώτατης εκπαίδευσης στα Χανιά, για τις τηλεπικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά, τους αυτοματισμούς, τα laser, τα δίκτυα, τους υπολογιστές, την πληροφορική, τη βιοϊατρική τεχνολογία και τα αμυντικά συστήματα.

ΠΜΣ "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών"
Αρχές Οκτωβρίου κάθε έτους λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής σε κάθε νέο ετήσιο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών".

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Σχολή Μηχανικών
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Ρωμανού 3, ΤΕΙ, Χαλέπα, 73133 Χανιά
Fax: 28210 23003

Website: https://www.hmu.gr/ee

Γραμματεία
Νίκη Γείτονα, Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος
Τηλ: 28210 23058
Email: gitona@hmu.gr

Καλλιόπη Γκατζούνη, Γραμματέας Τμήματος
Τηλ: 28210 23008
Email: gatzouni@hmu.gr

Πρόεδρος (1/9/2020 - 31/8/2022)
Ιωάννης Χατζάκης, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23006
Email: akonstantaras@hmu.gr

Διευθυντής ΠΜΣ ΗΣΤΑ
Ιωάννης Βαρδιάμπασης, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23059, 23029
Email: ivardia@hmu.gr