Διοίκηση

 

Διοίκηση Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης
 
 • Πρόεδρος Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών:  Δρ. Βαρδιάμπασης Ιωάννης, Αν. Καθηγητής
 • Αναπληρωτής Προέδρου: Δρ. Χατζάκης Ιωάννης, Αν. Kαθηγητής

Υπεύθυνοι Τομέων Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών:

 • του Τομέα Αυτοματισμού & Πληροφορικής: Δρ. Φουσκιτάκης Γεώργιος, Αν. Kαθηγητής
 • του Τομέα Ηλεκτρονικής: Δρ. Χατζάκης Ιωάννης, Αν. Kαθηγητής
 • του Τομέα Τηλεπικοινωνιών: Δρ. Κόκκινος Ευάγγελος, Επ. Kαθηγητής

Διευθυντές Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών:

 • του αυτοδύναμου Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών»: Δρ. Καλιακάτσος Ιωάννης, Kαθηγητής
 • του αυτοδύναμου Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Φυσική Πλάσματος & Εφαρμογές»: Δρ. Ταταράκης Μιχαήλ, Kαθηγητής
Διευθυντές Θεσμοθετημένων Εργαστηρίων Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών:
 • του Ερευνητικού Εργαστηρίου - Κέντρου Φυσικής Πλάσματος & Laser: Δρ. Ταταράκης Μιχαήλ, Καθηγητής
 • του Ερευνητικού Εργαστηρίου Τεχνολογίας Κυκλωμάτων & Αυτοματισμών: Δρ. Καλιακάτσος Ιωάννης, Kαθηγητής
 • του Ερευνητικού Εργαστηρίου Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Κατασκευών: Δρ. Αντωνιδάκης Εμμανουήλ, Kαθηγητής
 • του Ερευνητικού Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών: Δρ. Βαρδιάμπασης Ιωάννης, Αν. Καθηγητής 

 

Μέλη του Τμήματος στη Διοίκηση του ΤΕΙ Κρήτης
 • Διευθυντής Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών: Δρ. Αντωνιδάκης Εμμανουήλ, Kαθηγητής
 • Αναπληρωτής Διευθυντής Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών: Δρ. Βαρδιάμπασης Ιωάννης, Αν. Καθηγητής
 • Αναπληρωτής Πρόεδρος Συμβουλίου Ιδρύματος ΤΕΙ Κρήτης: Δρ. Καλιακάτσος Ιωάννης, Kαθηγητής

Η Διοίκηση του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης από την ίδρυση του

Από την ίδρυση του Τμήματος μέχρι σήμερα, Πρόεδροι (ή Προϊστάμενοι) έχουν διατελέσει οι Καθηγητές:
07/2012 – σήμερα:    Βαρδιάμπασης Ιωάννης
09/2008 – 07/2012:   Μακρής Ιωάννης
09/2004 – 08/2008:   Ταταράκης Μιχαήλ
09/2000 – 08/2004:   Αντωνιδάκης Εμμανουήλ
09/1991 – 08/2000:   Καλιακάτσος Ιωάννης
09/1989 – 08/1991:   Νομικός Κωνσταντίνος
09/1985 – 08/1989:   Πολυχρονάκης Κωνσταντίνος

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης
Κέντρο παιδείας, έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης στα Χανιά, για τις τηλεπικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά, τους αυτοματισμούς, τα laser, τα δίκτυα, τους υπολογιστές, την πληροφορική, τη βιοϊατρική τεχνολογία και τα αμυντικά συστήματα.
 

ΠΜΣ "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών"
Ηλεκτρονικά υποβάλλονται οι αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών".

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών
Ρωμανού 3, ΤΕΙ, Χαλέπα, 73133 Χανιά
Fax: 28210 23003

Websites: https://www.teicrete.gr/ee/ και https://ee.chania.teicrete.gr

Facebook: https://www.facebook.com/ee.chania.teicrete.gr/

Γραμματεία
Ελένη Ζυμβραγού, Υπεύθυνη Γραμματείας
Τηλ: 28210 23006
Email: zema@chania.teicrete.gr
 
Πρόεδρος
Ιωάννης Βαρδιάμπασης, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23059
Email: ivardia@chania.teicrete.gr