Διοίκηση

 

Διοίκηση Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης
 
 • Πρόεδρος Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών:  Δρ. Κωνσταντάρας Αντώνιος, Αν. Καθηγητής
 • Αναπληρωτής Προέδρου: Δρ. Χατζάκης Ιωάννης, Αν. Kαθηγητής

Διευθυντές Τομέων Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών:

 • του Τομέα Αυτοματισμού & Πληροφορικής: Δρ. Φουσκιτάκης Γεώργιος, Αν. Kαθηγητής
 • του Τομέα Ηλεκτρονικής: Δρ. Πετρίδης Κωνσταντίνος, Αν. Kαθηγητής
 • του Τομέα Τηλεπικοινωνιών: Δρ. Κόκκινος Ευάγγελος, Επ. Kαθηγητής

Διευθυντές Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών:

 • του αυτοδύναμου Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών»: Δρ. Βαρδιάμπασης Ιωάννης, Αν. Kαθηγητής
 • του αυτοδύναμου Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Φυσική Πλάσματος & Εφαρμογές»: Δρ. Ταταράκης Μιχαήλ, Kαθηγητής
Διευθυντές Θεσμοθετημένων Εργαστηρίων Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών:
 • του Ερευνητικού Εργαστηρίου - Κέντρου Φυσικής Πλάσματος & Laser: Δρ. Ταταράκης Μιχαήλ, Καθηγητής
 • του Ερευνητικού Εργαστηρίου Τεχνολογίας Κυκλωμάτων & Αυτοματισμών: Δρ. Καλιακάτσος Ιωάννης, Kαθηγητής
 • του Ερευνητικού Εργαστηρίου Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Κατασκευών: Δρ. Αντωνιδάκης Εμμανουήλ, Kαθηγητής
 • του Ερευνητικού Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών: Δρ. Βαρδιάμπασης Ιωάννης, Αν. Καθηγητής 

 

Μέλη του Τμήματος στη Διοίκηση του ΤΕΙ Κρήτης
 • Κοσμήτορας Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών: Δρ. Βαρδιάμπασης Ιωάννης, Αν.  Kαθηγητής
 • Αναπληρωτής Κοσμήτορας Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών: Δρ. Μαραβελάκης Εμμανουήλ, Αν. Καθηγητής

Η Διοίκηση του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης από την ίδρυση του

Από την ίδρυση του Τμήματος μέχρι σήμερα, Πρόεδροι (ή Προϊστάμενοι) έχουν διατελέσει οι Καθηγητές:
09/2018 – σήμερα :   Κωνσταντάρας Αντώνιος
07/2012 – 08/2018:   Βαρδιάμπασης Ιωάννης
09/2008 – 07/2012:   Μακρής Ιωάννης
09/2004 – 08/2008:   Ταταράκης Μιχαήλ
09/2000 – 08/2004:   Αντωνιδάκης Εμμανουήλ
09/1991 – 08/2000:   Καλιακάτσος Ιωάννης
09/1989 – 08/1991:   Νομικός Κωνσταντίνος
09/1985 – 08/1989:   Πολυχρονάκης Κωνσταντίνος

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
Κέντρο παιδείας, έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας της ανώτατης εκπαίδευσης στα Χανιά, για τις τηλεπικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά, τους αυτοματισμούς, τα laser, τα δίκτυα, τους υπολογιστές, την πληροφορική, τη βιοϊατρική τεχνολογία και τα αμυντικά συστήματα.

ΠΜΣ "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών"
Αρχές Οκτωβρίου κάθε έτους λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής σε κάθε νέο ετήσιο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών".

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Σχολή Μηχανικών
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Ρωμανού 3, ΤΕΙ, Χαλέπα, 73133 Χανιά
Fax: 28210 23003

Website: https://www.hmu.gr/ee

Γραμματεία
Νίκη Γείτονα, Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος
Τηλ: 28210 23058
Email: gitona@hmu.gr

Καλλιόπη Γκατζούνη, Γραμματέας Τμήματος
Τηλ: 28210 23008
Email: gatzouni@hmu.gr

Πρόεδρος (1/9/2020 - 31/8/2022)
Ιωάννης Χατζάκης, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23006
Email: akonstantaras@hmu.gr

Διευθυντής ΠΜΣ ΗΣΤΑ
Ιωάννης Βαρδιάμπασης, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23059, 23029
Email: ivardia@hmu.gr