Στόχοι

 

Στόχοι του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης
Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης έχει θέσει ως στόχους της εκπαιδευτικής αποστολής του:
 • να παρέχει στους φοιτητές του ολοκληρωμένο υπόβαθρο επιστημονικών και τεχνολογικών θεμελιωδών γνώσεων καθώς και γνώσεων αιχμής, με έκθεσή τους σε τεχνικές ανάλυσης και ανάπτυξης και ενδελεχή πειραματισμό,
 • να προσφέρει δυνατότητες επιστημονικής και τεχνολογικής εξειδίκευσης στις κατευθύνσεις που αναπτύσσει (των τηλεπικοινωνιών, των αυτοματισμών και της πληροφορικής),
 • να εφοδιάζει τους φοιτητές του με ικανότητες συνθετικής σκέψης, σχεδίασης, ανάπτυξης και επίλυσης προβλημάτων ηλεκτρονικής, τηλεπικοινωνιών, αυτοματισμών και πληροφορικής,
 • να καλλιεργεί στους φοιτητές του επαγγελματικού επιπέδου δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργατικότητας, συμπεριφοράς και ηθικότητας,
 • να ενθαρρύνει τους φοιτητές του να αναπτύσσουν ορθές νοοτροπίες μελέτης, πληροφόρησης και κατανόησης, οργάνωσης και αξιοποίησης χρόνου, υποδομών και ικανοτήτων, αυτοεκπαίδευσης και αυτοεξέλιξης παρέχοντάς τους ευκαιρίες συμμετοχής σε έρευνα και γενικά να εξασφαλίζει στους φοιτητές του τα απαραίτητα εφόδια (γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες κλπ) για επιτυχή επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία σε ανταγωνιστικούς και διαρκώς εξελισσόμενους επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς στον εθνικό και διεθνή στίβο.
  
Γνωστικό Αντικείμενο των Σπουδών του Ηλεκτρονικού Μηχανικού ΤΕΙ Κρήτης
Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών συνιστά μια από τις πιο διεπιστημονικές και πολυτεχνολογικές εκπαιδευτικές και ερευνητικές δομές του ΤΕΙ Κρήτης, καθώς καλύπτει το ευρύτατο γνωστικό αντικείμενο της ηλεκτρονικής επιστήμης και τεχνολογίας που εκτείνεται ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) στα πεδία:
 • αναλογικά ηλεκτρονικά, ψηφιακά ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά στερεάς κατάστασης
 • κβαντικά ηλεκτρονικά
 • οπτοηλεκτρονική και ταχείες οπτοηλεκτρονικές διατάξεις, φωτονική
 • λέιζερ (laser)
 • τεχνολογίες πλάσματος
 • μικροηλεκτρονική, τυπωμένα κυκλώματα και VLSI, ηλεκτρονική σχεδίαση
 • νανοτεχνολογία
 • ηλεκτρονικά ισχύος
 • τεχνολογίες μετρήσεων δοκιμών και ελέγχου
 • αισθητήρες
 • βιοιατρική οργανολογία
 • μικροϋπολογιστές, μικροελεγκτές
 • αρχιτεκτονική και προγραμματισμός υπολογιστών, αξιοπιστία υπολογιστικών συστημάτων
 • υπολογιστική πληροφορική
 • βάσεις δεδομένων
 • ψηφιακή επεξεργασία σήματος, επεξεργασία φωνής και εικόνας
 • θεωρία πληροφορίας και κωδίκων, κρυπτογραφία
 • τηλεπικοινωνίες και δίκτυα

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
Κέντρο παιδείας, έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας της ανώτατης εκπαίδευσης στα Χανιά, για τις τηλεπικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά, τους αυτοματισμούς, τα laser, τα δίκτυα, τους υπολογιστές, την πληροφορική, τη βιοϊατρική τεχνολογία και τα αμυντικά συστήματα.

ΠΜΣ "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών"
Αρχές Οκτωβρίου κάθε έτους λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής σε κάθε νέο ετήσιο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών".

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Σχολή Μηχανικών
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Ρωμανού 3, ΤΕΙ, Χαλέπα, 73133 Χανιά
Fax: 28210 23003

Website: https://www.hmu.gr/ee

Γραμματεία
Νίκη Γείτονα, Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος
Τηλ: 28210 23058
Email: gitona@hmu.gr

Καλλιόπη Γκατζούνη, Γραμματέας Τμήματος
Τηλ: 28210 23008
Email: gatzouni@hmu.gr

Πρόεδρος (1/9/2020 - 31/8/2022)
Ιωάννης Χατζάκης, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23006
Email: akonstantaras@hmu.gr

Διευθυντής ΠΜΣ ΗΣΤΑ
Ιωάννης Βαρδιάμπασης, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23059, 23029
Email: ivardia@hmu.gr