Κοινωνική Μέριμνα

Κοινωνική Μέριμνα για τους φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης

 
Στο πλαίσιο διεκδίκησης και υποστήριξης της κοινωνικής πολιτικής της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΤΕΙ Κρήτης, καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά ή/και κοινωνικά προβλήματα, που δυσχεραίνουν την ομαλή πραγματοποίηση των σπουδών τους, να το δηλώσουν γραπτά και με σχετικά στοιχεία στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας της Σχολής. Όλα τα στοιχεία κατατίθενται εμπιστευτικά και διασφαλίζεται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων.
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ του δικαιώματος σίτισης, περίθαλψης και στέγασης, οι φοιτητές που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου άλλης Σχολής, που παρακολουθούν κάποιο κύκλο μαθημάτων για επιμόρφωση, που έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, που κάνουν πρακτική άσκηση, ή που έχουν συμπληρώσει το 12ο εξάμηνο φοίτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (στο ισόγειο του παλιού κτιρίου απέναντι από την είσοδο των γραφείων των καθηγητών του Τμήματος).
 
Προσοχή:

  • Οι φοιτητές θα πρέπει κάθε εξάμηνο να κάνουν ανανέωση εγγραφής.
  • Σε περίπτωση μη εγγραφής για 2 συνεχόμενα εξάμηνα γίνεται αυτοδίκαιη διαγραφή του φοιτητή.
  • Οι φοιτητές δεν πρέπει να έχουν εκκρεμότητες με τη βιβλιοθήκη ή την υγειονομική υπηρεσία, γιατί γίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα φραγή στην εκτύπωση δικαιολογητικών (βεβαίωση εγγραφής, πιστοποιητικό στρατολογίας, κτλ).
  • Οι φοιτητές που θέλουν να διακόψουν τις σπουδές τους για ορισμένο χρόνο πρέπει να κάνουν στη γραμματεία αίτηση αναστολής σπουδών. Κατά τη διάρκεια της αναστολής (μέχρι 2 εξάμηνα) ο φοιτητής  χάνει προσωρινά όλα τα φοιτητικά του δικαιώματα, αλλά το διάστημα της αναστολής δεν προσμετράται στα τυπικά εξάμηνα φοίτησης.
  • Για τους φοιτητές με ειδικές ανάγκες (AMEA) παρατείνονται οι παροχές της φοιτητικής μέριμνας, έως το διπλάσιο του κανονικού χρόνου φοίτησης (μέχρι και το 16ο εξάμηνο σπουδών), υπό την προϋπόθεση ότι κάνουν ανανέωση εγγραφής σε κάθε εξάμηνο και φοιτούν στο Τμήμα.

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
Κέντρο παιδείας, έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας της ανώτατης εκπαίδευσης στα Χανιά, για τις τηλεπικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά, τους αυτοματισμούς, τα laser, τα δίκτυα, τους υπολογιστές, την πληροφορική, τη βιοϊατρική τεχνολογία και τα αμυντικά συστήματα.

ΠΜΣ "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών"
Έως 9-10-2020 οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής στον επόμενο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών".

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Σχολή Μηχανικών
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Ρωμανού 3, ΤΕΙ, Χαλέπα, 73133 Χανιά
Fax: 28210 23003

Websites: https://www.hmu.gr/ee

Facebook: https://www.facebook.com/ee.chania.hmu.gr/

Γραμματεία
Νίκη Γείτονα, Γραμματέας Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών
Τηλ: 28210 23058
Email: gitona@hmu.gr

Καλλιόπη Γκατζούνη, Γραμματέας
Τηλ: 28210 23008
Email: gatzouni@hmu.gr

Πρόεδρος
Αντώνιος Κωνσταντάρας, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23006
Email: akonstantaras@hmu.gr

Διευθυντής ΠΜΣ
Ιωάννης Βαρδιάμπασης, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23059, 23029
Email: ivardia@hmu.gr