Μαθήματα

 
Μαθήματα Προγράμματος Σπουδών Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης
 
Το νέο πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από 43 υποχρεωτικά και κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα συνολικά, από τα οποία τα 32 είναι μαθήματα κορμού και τα 11 μαθήματα επιλογής, και συμπληρώνεται από σημαντικό αριθμό προαιρετικών μαθημάτων.
Για να αποκτήσει το πτυχίο του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης ο φοιτητής πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία:
 • 32 υποχρεωτικά μαθήματα,
 • 11 κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα,
 • 7 προαιρετικά μαθήματα,
 • Πτυχιακή εργασία και
 • 6μηνη Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα.
 
Προαιρετικά Μαθήματα Προγράμματος Σπουδών

 

 

~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~
 

Μαθήματα που διδάχθηκαν στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης
κατά το ακ. έτος 2015-16
στο 1ο Εξάμηνο
 • Ηλεκτρονικά Στοιχεία [Ε. Καπετανάκης (3Θ+1Α), Ι. Καλιακάτσος (6Ε), Ι. Τωμαδάκης (4Ε), Η. Πετεινάτος (4Ε)]
 • Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι [Ι. Χατζάκης (2Θ), Μ. Μαυρεδάκης (12Ε)]
 • Τεχνολογία Τυπωμένων Κυκλωμάτων και Κατασκευές [Ι. Βαρδιάμπασης, Ε. Αντωνιδάκης (5Ε), Θ. Καπετανάκης (13Ε), Α. Θυμάκης (10Ε)]
 • Φυσική [Κ. Πετρίδης (3Θ), Μ. Ζακυνθινάκη (8Ε), Κ. Μανιαδάκη (6Ε)]
 • Μαθηματικά [Δ. Πλιάκης (4Θ+2Α)]
 • Οικονομικά Επιχειρήσεων [Α. Κατσαμάκη (2Θ)]
 • Αγγλικά για Ηλεκτρονικούς Ι [Ε. Παπαϊωάννου (2Θ)]
στο 2ο Εξάμηνο
 • Ηλεκτρονική Ι [Ι. Χατζάκης (3Θ), Μ. Μαυρεδάκης (6Ε), Ι. Μακρής (4Ε), Δ. Πατεράκης (2Ε)]
 • Ψηφιακά Κυκλώματα Ι [Ε. Καπετανάκης (2Θ+1Α+6Ε), Ι. Καλιακάτσος (4Ε), Ι. Μακρής (2Ε)]
 • Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ [Κ. Πετρίδης (2Ε), Μ. Μαυρεδάκης (8Ε), Γ. Λιοδάκης (6Ε)]
 • Μαθηματικά με Χρήση Η/Υ Ι [Α. Κωνσταντάρας (2Θ), Α. Κατσαμάκη (4Ε), Μ. Ζακυνθινάκη (4Ε), Δ. Πλιάκης (4Ε)]
 • Προγραμματισμός Η/Υ [Ν. Πετράκης (3Θ), Α. Κωνσταντάρας (6Ε), Ε. Σκουνάκης (4Ε), Γ. Γεωργιλάς (2Ε)]
 • Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων [Ε. Δοϊτσίδης (2Θ)]
 • Αγγλικά για Ηλεκτρονικούς ΙΙ [Κ. Πετρίδης (2Θ)]
στο 3ο Εξάμηνο
 • CAD και Κατασκευή [Ι. Χατζάκης (2Θ+1Α+10Ε)]
 • Ηλεκτρονική ΙΙ [Κ. Πετρίδης (3Θ+1Α), Ν. Φραγκιαδάκης (10Ε)]
 • Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Μετρήσεις [Ι. Μακρής (2Θ+1Α), Φ. Πεντάρης (12Ε)]
 • Εφαρμοσμένος Ηλεκτρομαγνητισμός [Κ. Πετρίδης (3Θ+2Ε), Σ. Κουριδάκης (10Ε)]
 • Μαθηματικά με Χρήση Η/Υ ΙΙ [Ε. Κόκκινος (2Θ), Ν. Πετράκης (8Ε)]
 • Ιστορία Τεχνολογίας [Γ. Λιοδάκης (2Θ)]
 • Αγγλικά για Ηλεκτρονικούς ΙΙΙ [Ε. Παπαϊωάννου (2Θ)]
στο 4ο Εξάμηνο
 • Ηλεκτρονική ΙΙΙ [Ι. Τωμαδάκης (2Θ), Ν. Φραγκιαδάκης (8Ε)]
 • Ψηφιακά Κυκλώματα ΙΙ [Ι. Καλιακάτσος (2Θ), Ν. Πετράκης (1Θ+10Ε)]
 • Μικροϋπολογιστές [Ι. Μπαρμπουνάκης (2Θ+2Ε), Ε. Αντωνιδάκης (3Ε), Η. Ρηγάκης (5Ε)]
 • Σήματα και Συστήματα [Γ. Φουσκιτάκης (2Θ+1Α+4Ε), Ε. Δοϊτσίδης (4Ε)]
 • Ηλεκτρονικά Ισχύος [Ι. Χατζάκης (2Θ+1Α), Α. Τσακίρης (10Ε)]
 • Τεχνικές Μελέτες και Νομοθεσία [Γ. Λιοδάκης (2Θ)]
στο 5ο Εξάμηνο
 • Αρχιτεκτονική Η/Υ [Ν. Πετράκης (2Θ+8Ε)]
 • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα [Σ. Κουριδάκης (3Θ+1Α+2Ε), Ι. Μπαρμπουνάκης (8Ε), Γ. Λιοδάκης (2Ε)]
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου [Ν. Φραγκιαδάκης (3Θ+1Α), Γ. Φουσκιτάκης (2Ε), Ε. Δοϊτσίδης (6Ε)]
 • Ανάλυση και Σύνθεση Κυκλωμάτων με Η/Υ [Α. Κωνσταντάρας (1Α+8Ε)]
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος [Ε. Κόκκινος (2Θ+2Α+4Ε), Α. Κωνσταντάρας (4Ε)]
 • Μικροηλεκτρονική και VLSI [Ε. Καπετανάκης (2Θ+9Ε)]
στο 6ο Εξάμηνο
 • Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνιών [Ε. Κόκκινος (2Θ+2Ε+2Ε), Γ. Λιοδάκης (2Ε)]
 • Συστήματα Επεξεργασίας & Μετάδοσης Φωνής & Εικόνας [Σ. Κουριδάκης (3Θ+1Α+2Ε), Α. Θυμάκης (2Ε)]
 • Ραντάρ και Ραδιοβοηθήματα [Σ. Κουριδάκης (2Θ+1Α+4Ε)]
 • Εφαρμογές Μικροϋπολογιστών σε Τηλεπικοινωνίες [Ι. Μπαρμπουνάκης (2Θ+1Α+4Ε)]
 • Κεραίες και Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων [Ι. Βαρδιάμπασης (3Θ+1Α), Μ. Μαυρεδάκης (4Ε)]
 • Εφαρμογές Μικροελεκτών και Ασαφής Λογική [Α. Κωνσταντάρας (3Θ), Ε. Αντωνιδάκης (2Ε), Η. Ρηγάκης (2Ε)]
 • Αισθητήρια και Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί [Ν Φραγκιαδάκης (3Θ+4Ε), Ι. Μακρής (2Ε)]
 • Ψηφιακά Συστήματα Ελέγχου [Γ. Φουσκιτάκης (2Θ+1Α), Ε. Δοϊτσίδης (4Ε)]
 • Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Ισχύος και Ηλεκτρικές Μηχανές [Σ. Κουριδάκης (3Θ+1Α), Α. Τσακίρης (6Ε), Π. Ασκορδαλάκης (4Ε)]
 • Επεξεργασία Φωνής και Εικόνας [Α. Κωνσταντάρας (2Θ+2Ε), Ν.-Α. Παπαδάκης (4Ε)]
στο 7ο Εξάμηνο
 • Δίκτυα Η/Υ [Ι. Μπαρμπουνάκης (3Θ+8Ε)]
 • Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες [Ι. Βαρδιάμπασης (2Θ), Ε. Κόκκινος (1Θ+1Α+4Ε), Θ. Καπετανάκης (2Ε)]
 • Οπτοηλεκτρονική και Οπτικές Επικοινωνίες [Γ. Λιοδάκης (3Θ+4Ε)]
 • Μικροκύματα και Εφαρμογές [Ι. Βαρδιάμπασης (3Θ), Μ. Μαυρεδάκης (4Ε)]
 • Ποιότητα και Δεοντολογία [Ε. Δοϊτσίδης (2Θ)]
 • Ηλεκτρονικά Οργάνων Μέτρησης [Ι. Μακρής (3Θ+1Α+4Ε)]
 • Ρομποτική και Εφαρμογές [Γ. Φουσκιτάκης (2Θ+1Α+Ε)]
 • Οπτοηλεκτρονική και Lasers [Μ. Ταταράκης (3Θ+1Α), Ι. Φυτίλης (4Ε)]
ως Προαιρετικά
 • Ειδικά Κεφάλαια Κεραιών, Μικροκυματικών Επικοινωνιών και ΗΜ Πεδίων [Ι. Βαρδιάμπασης (3Θ)]
 • Μετρήσεις Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας [Ι. Βαρδιάμπασης (1Θ+2Ε)]
 • Optoelectronics & Organic Electronic Devices [Κ. Πετρίδης (2Θ)]
 • Ειδικά Κεφάλαια Σκέδασης, Διάδοσης και Ακτινοβολίας ΗΜ Κυμάτων [Ι. Βαρδιάμπασης (3Θ)]
 • Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός [Ι. Βαρδιάμπασης (1Θ+2Ε)]
 • Διατάξεις Απεικόνισης [Ι. Καλιακάτσος (2Θ+1Α)]
 • Τεχνολογίες Μη Καταστροφικού Ελέγχου [Σ. Κουριδάκης (2Θ)]
 • Συστήματα Ήχου [Ε. Μαρκάκης (1Θ+1Α)]
 
Αναλυτικά στοιχεία για τα μαθήματα που διδάχθηκαν κατά το ακαδ. έτος 2015-16 στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης μπορείτε να βρείτε στη συνημμένη Αναλυτική Κατάσταση Μαθημάτων 2015-16.
 
 
Παραπομπές
Αναλυτική Κατάσταση Μαθημάτων Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης για το 2015-16
 
 

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
Κέντρο παιδείας, έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας της ανώτατης εκπαίδευσης στα Χανιά, για τις τηλεπικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά, τους αυτοματισμούς, τα laser, τα δίκτυα, τους υπολογιστές, την πληροφορική, τη βιοϊατρική τεχνολογία και τα αμυντικά συστήματα.

ΠΜΣ "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών"
Αρχές Οκτωβρίου κάθε έτους λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής σε κάθε νέο ετήσιο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών".

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Σχολή Μηχανικών
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Ρωμανού 3, ΤΕΙ, Χαλέπα, 73133 Χανιά
Fax: 28210 23003

Website: https://www.hmu.gr/ee

Γραμματεία
Νίκη Γείτονα, Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος
Τηλ: 28210 23058
Email: gitona@hmu.gr

Καλλιόπη Γκατζούνη, Γραμματέας Τμήματος
Τηλ: 28210 23008
Email: gatzouni@hmu.gr

Πρόεδρος (1/9/2020 - 31/8/2022)
Ιωάννης Χατζάκης, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23006
Email: akonstantaras@hmu.gr

Διευθυντής ΠΜΣ ΗΣΤΑ
Ιωάννης Βαρδιάμπασης, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23059, 23029
Email: ivardia@hmu.gr