Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις... υπό κατασκευή!!
Το περιεχόμενο εμπλουτίζεται διαρκώς...

 
 

2016

Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

 1. E. Kaselouris, E. Skarvelakis, I.K. Nikolos, G.E. Stavroulakis, Y. Orphanos, E. Bakarezos, N.A. Papadogiannis, M. Tatarakis, and V. Dimitriou, "Simulation of the transient behavior of matter with characteristic geometrical variations and defects irradiated by nanosecond laser pulses using FEA", Key Engineering Materials 665, 157, 2016.
 2. E. Kaselouris, I.K. Nikolos, Y. Orphanos, M. Bakarezos, N.A. Papadogiannis, M. Tatarakis, and V. Dimitriou, "Elastoplastic study of nanosecond-pulsed laser interaction with metallic films using 3D multiphysics FEM modeling", International Journal of Damage Mechanics 25, 42, 2016.
 3. I. Potamitis and I. Rigakis, "Large aperture optoelectronic devices to record and time-stamp insects’ wingbeats", IEEE Sensors Journal, 2016.
 4. I. Potamitis and I. Rigakis, "Measuring the fundamental frequency and the harmonic properties of the wingbeat of a large number of mosquitoes in flight using 2D optoacoustic sensors", Applied Acoustics, vol. 109, pp. 54-60, Aug. 2016.

Εργασίες σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές

 1. I. Potamitis and I. Rigakis, "Mass data acquisition and analysis of optical insects’ wingbeat signals", International Conference on Mass Data Analysis of Images and Signals MDA 2016, New York.
 2. I. Potamitis and I. Rigakis, "Insect surveillance at a global scale and the Internet of Things", Poster at the EcoSummit 2016 Ecological Sustainability: Engineering Change, Montpellier, France, Aug. 2016.
 3. E. Tzianaki, M. Bakarezos, G. Tsibidis, S. Petrakis, P. Loukakos, C. Kosmidis, M. Tatarakis, and N. Papadogiannis, "Optical control of giant nanoscale acoustic strains in semi-conductors induced by femtosecond laser pulses", 23rd International Congress on Sound & Vibration, 2016.
 4. Y. Orphanos, E. Kaselouris, V. Dimitriou, M. Bakarezos, M. Tatarakis and N. Papadogiannis, "Laser generated surface acoustic waves in nanostructure materials and their application, 23rd International Congress on Sound & Vibration, 2016.

Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια

 

2015

Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

 1. V. Dimitriou, E. Kaselouris, Y. Orphanos, M. Bakarezos, N. Vainos, I.K. Nikolos, M. Tatarakis, and N.A. Papadogiannis, "The thermo-mechanical behavior of thin metal films under nanosecond laser pulse excitation above the thermoelastic regime", Applied Physics A: Materials Science & Processing 118, 739, 2015.
 2. E. Tzianaki, M. Bakarezos, G.D. Tsibidis, Y. Orphanos, P.A. Loukakos, C. Kosmidis, P. Patsalas, M. Tatarakis, and N.A. Papadogiannis, "High acoustic strains in Si through ultrafast laser excitation of Ti thin-film transducers", Optics Express 23, 17191, 2015.
 3. I. Potamitis, I. Rigakis, and K. Fysarakis, "Insect biometrics: Optoacoustic signal processing and its applications to remote monitoring of McPhail type traps", PLoS ONE 10 (11), 2015.
 4. I. Potamitis and I. Rigakis, "Smart traps for automatic remote monitoring of Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera: Curculionidae)", Peerj Preprints, 2015.
 5. I. Potamitis and I. Rigakis, "Novel noise-robust optoacoustic sensors to identify insects through wingbeats", IEEE Sensors Journal, vol.15, no.8, pp.4621-4631, Aug. 2015.

Εργασίες σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές

 1. I. Fitilis, A. Skoulakis, E. Kaselouris, I.K. Nikolos, E. Bakarezos, N.A. Papadogiannis, V.M. Dimitriou, and M. Tatarakis, "Progress of the initial times of single wire explosion for plasma generation through numerical and experimental method", 42nd European Physical Society Conference on Plasma Physics, Online Conference Proceedings, vol. 39E, P1.224 (ISBN 2-914771-98-3), Lisbon, Portugal, 22-26 June 2015.
 2. E. Kaselouris, A. Skoulakis, V.M. Dimitriou, I. Fitilis, I.K. Nikolos, E. Bakarezos, N.A. Papadogiannis, and M. Tatarakis, "Finite element study of the initial stages of explosion of single wire z-pinch validated by experiments", 8th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Electronic Proceedings (ISBN 978-960-9439-36-7), University of Thessaly Press, Volos, Greece, 12-15 July 2015.
 3. E. Kaselouris, E. Skarvelakis, I.K. Nikolos, G. Stavroulakis, Y. Orphanos, E. Bakarezos, N.A. Papadogiannis, M. Tatarakis, and V. Dimitriou, "A FEM study on the influence of the geometric characteristics of metallic films irradiated by nanosecond laser pulses", 8th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Electronic Proceedings (ISBN 978-960-9439-36-7), University of Thessaly Press, Volos, Greece, 12-15 July 2015.
 4. I. Fitilis, A. Skoulakis, E. Kaselouris, I.K. Nikolos, E. Bakarezos, N.A. Papadogiannis, V.M. Dimitriou, and  M. Tatarakis, "Diagnosing the initial stages from solid to plasma phase for dense plasma explosions", 1st European Physical Society Conference Proceedings on Plasma Diagnostics (1st ECPD), Proceedings of Science (PoS), Frascati, Rome, Italy, 14-17 April 2015.
 5. I. Potamitis, I. Rigakis, and K. Fysarakis, "Remote monitoring of insects of economic importance based on the spectral analysis of their wing-flap", 9th EARSeL SIG Imaging Spectroscopy Workshop, 14-16 April 2015.

Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια

 1. E. Kaselouris, E. Skarvelakis, Y. Orphanos, M. Bakarezos, M. Tatarakis, N.A. Papadogiannis and V. Dimitriou, “FEM simulation of SAWs dynamics generated by ns laser pulses in thin films as a diagnostic of defects in matter”, International Conference Science in Technology 2015 (SCinTE2015), Athens, Greece, 5-7 November 2015.
 2. E. Kaselouris, E. Skarvelakis, I.K. Nikolos, G. Stavroulakis, Y. Orphanos, E. Bakarezos, N.A. Papadogiannis, M. Tatarakis, and V. Dimitriou, “Simulation of the transient behavior of matter with characteristic geometrical variations and defects irradiated by nanosecond laser pulses using FEA”, 14th International Conference on Fracture and Damage Mechanics, Budva, Montenegro, 21-23 September 2015.
 3. M. Bakarezos, Y. Orphanos, I. Tzianaki, V. Kaselouris, V. Dimitriou, G.D. Tsibidis, P.A. Loukakos, M. Tatarakis and N.A. Papadogiannis, “Ultrafast dynamics and imaging of laser-generated nano-acoustic waves in metal/substrate layered systems”, Photonica 2015, Vinča Institute of Nuclear Sciences, Belgrade, Serbia, August 2015.
 4. N.A. Papadogiannis, M. Bakarezos, I. Tzianaki, Y. Orphanos, E. Kaselouris, V. Dimitriou, and M. Tatarakis, “Monitoring matter dynamics under ultrafast laser excitation”, Invited Talk on the CECAM Workshop on Multi-scale modelling of matter under extreme irradiation, Dublin, 17-20 June 2015.
 5. I. Fitilis, A. Skoulakis, S.M. Hassan, E.L. Clark, E. Kaselouris, V. Dimitriou, J. Chatzakis, P. Lee, T.G. Papadoulis, M. Bakarezos, C. Petridis, I.K. Nikolos, E. Drakakis, C. Kosmidis, N.A. Papadogiannis, and M. Tatarakis, “Study of a miniature plasma focus neutron source”, 2015 International Conference on Applications of Nuclear Techniques, Rethymnon, Crete, Greece, 14-20 June 2015.

 

2014

Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

 1. I. Potamitis, I. Rigakis, and K.Fysarakis, "The electronic McPhail trap", Sensors 14, 22285-22299, 2014.

Άρθρα σε τόμους και βιβλία

 1. A. Skoulakis, G.C. Androulakis, E.L. Clark, S.M. Hassan, P. Lee, J. Chatzakis, M. Bakarezos, V. Dimitriou, C. Petridis, N.A. Papadogiannis, and M. Tatarakis, "A portable pulsed neutron generator", International Journal of Modern Physics: Conference Series 27, 1460127, 2014.

Εργασίες σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές

 1. Ε. Τζιανάκη, Ι. Ορφανός, Ε. Κασελούρης, Ε. Μπακαρέζος,  Β. Δημητρίου, Μ. Ταταράκης, και Ν. Παπαδογιάννης, "Νανοακουστικά κύματα με τη χρήση υπερβραχέων παλμών laser και οι εφαρμογές τους σε σύνθετα υλικά", Ακουστική 2014, Πρακτικά σ. 270-277, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 20-21 Οκτωβρίου 2014.
 2. E. Kaselouris, I.K. Nikolos, Y. Orphanos, E. Bakarezos, N. Vainos, N.A. Papadogiannis, M. Tatarakis, and V. Dimitriou, "3D multiphysics FEM modeling of nanosecond pulsed laser interaction with metallic films", 5th European Conference on Computational Mechanics (ECCM V), Conference Proceedings vol II (ISBN: 978-84-942844-7-2), pp. 758-769, Barcelona, Spain, 20-25 July 2014.
 3. E. Kaselouris, V. Dimitriou, A. Skoulakis, I. Fitilis, Y. Orphanos, I.K. Nikolos, E. Bakarezos, N.A. Papadogiannis and M. Tatarakis, "Experimental and numerical study of the initial stages of explosion of thick single wire z-pinch", 41st European Physical Society Conference on Plasma Physics, Online Conference Proceedings vol. 38F, P4.114 (ISBN 2-914771-90-8), Berlin, Germany, 23-27 June 2014.

 

2013

Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

 1. V. Dimitriou, E. Kaselouris, Y. Orphanos, M. Bakarezos, N. Vainos, M. Tatarakis, and N.A. Papadogiannis, "Three dimensional transient behavior of thin films surface under pulsed laser excitation", Applied Physics Letters 103, 114104, 2013.
 2. Y. Orphanos, V. Dimitriou, E. Kaselouris, E. Bakarezos, N. Vainos, M. Tatarakis, and N.A. Papadogiannis, "An integrated method for material properties characterization based on pulsed laser generated surface acoustic waves", Microelectronic Engineering 112, 249, 2013.
 3. E. Kaselouris, I.K. Nikolos, Y. Orphanos, E. Bakarezos, N.A. Papadogiannis, M. Tatarakis, and V. Dimitriou, "A review of simulation methods of laser matter interactions focused on nanosecond laser pulsed systems", Journal of Multiscale Modelling 5, 1330001, 2013.

Εργασίες σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές

 1. V. Dimitriou, E. Kaselouris, Y. Orphanos, E. Bakarezos, N. Vainos, I.K. Nikolos, N.A. Papadogiannis and M. Tatarakis, "Matter dynamics under the interaction with laser pulses in the thermoelastic & plasma regimes", 40th European Physical Society Conference on Plasma Physics, Online Conference Proceedings vol. 37D, P1.206 (ISBN 2-914771-84-3), Espoo, Finland, 1-5 July 2013.
 2. E. Kaselouris, Y. Orphanos, V. Dimitriou, E. Bakarezos, N. Vainos, M. Tatarakis and N.A. Papadogiannis, "3D finite element modeling of laser-generated sdurface acoustic waves in film-substrate systems validated by experiments", 10th HSTAM International Congress on Mechanics, Conference Proceedings (ISBN: 978-960-8475-18-2), Chania, Crete, Greece, 25-27 May 2013.
 3. E. Kaselouris, V. Dimitriou, I.K. Nikolos, Y. Orphanos, E. Bakarezos, N.A. Papadogiannis, and M. Tatarakis, "Numerical simulations for the study of matter behaviour dynamics governed by the interaction with laser pulses or external strong currents", 10th HSTAM International Congress on Mechanics, Conference Proceedings (ISBN: 978-960-8475-18-2), Chania, Crete, Greece, 25-27 May 2013.

 

2012

Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

 1. E.P. Benis, M. Bakarezos, N.A. Papadogiannis, M. Tatarakis, S. Divanis, C. Broin, and L.A.A. Nikolopoulos, "Role of broadband-laser-pulse temporal extent in photodissociation", Physical Review A 86, 043428, 2012.
 2. A.J. Konstantaras, E. Katsifarakis, E. Maravelakis, E. Skounakis, E. Kokkinos, and E. Karapidakis, "Intelligent epicentre clustering of seismicity in the vicinity of the Hellenic seismic arc", Earth Science Research (ESR) by Canadian Center of Science and Education, vol. 1 (2), Aug. 2012.

Εργασίες σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές

 1. Ι. Ορφανός, Β. Δημητρίου, Ε. Κασελούρης, Σ. Μπρέζας, Ε. Μπακαρέζος, Μ. Ταταράκης, Ν. Βάινος, και Ν.Α. Παπαδογιάννης, "Τρισδιάστατη απεικόνιση ολικού πεδίου νανο-ακουστικών κυμάτων σε μεταλλικές και διηλεκτρικές επιφάνειες με τη χρήση παλμικών πηγών laser", Ακουστική 2012, Πρακτικά σ. 120-127, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα, Ελλάδα, 8-10 Οκτωβρίου 2012.

 

2011

Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

 1. A. Willner, F. Tavella, M. Yeung, T. Dzelzainis, C. Kamperidis, M. Bakarezos, D. Adams, R. Riedel, M. Schulz, M.C. Hoffmann, W. Hu, J. Rossbach, M. Drescherh, V.S. Yakovlev, N.A. Papadogiannis, M. Tatarakis, B. Dromey, and M. Zepf, "Efficient control of quantum paths via dual-gas high harmonic generation", New Journal of Physics 13, 113001, 2011.
 2. A. Willner, F. Tavella, M. Yeung, T. Dzelzainis, C. Kamperidis, M. Bakarezos, D. Adams, M. Schulz, R. Riedel, M.C. Hoffmann, W. Hu, J. Rossbach, M. Drescher, N.A. Papadogiannis, M. Tatarakis, B. Dromey, and M. Zepf, "Coherent control of high harmonic generation via dual-gas multijet arrays", Physical Review Letters107, 175002, 2011.
 3. A. Willner, M. Schulz, R. Riedel, M. Yeung, T. Dzelzainis, C. Kamperidis, M. Bakarezos, D. Adams, V. Yakovlev, J. Rönsch-Schulenburg, B. Dromey, N.A. Papadogiannis, M. Tatarakis, S. Düsterer, S. Schreiber, B. Faatz, M. Drescher, J. Rossbach, M. Zepf, and F. Tavella, "A new XUV-source for seeding a FEL at high repetition rates", Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 8075, 80750L, 2011.
 4. S.M. Hassan, E.L. Clark, C. Petridis, G.C. Androulakis, J. Chatzakis, P. Lee, N.A. Papadogiannis, and  M.  Tatarakis, “Filamentary structure of current sheath in miniature plasma focus”, IEEE Transactions on Plasma Science 39, 2432, 2011.
 5. E.L. Clark, C. Kamperidis, N.A.  Papadogiannis, and M. Tatarakis, “Issues of the HiPER fundamental science programme”, SPIE - The International Society for Optical Engineering8080, 80802C, 2011.

Εργασίες σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές

 1. F. Tavella, D. Adams, V. Ayvazyan, N.-I. Baboi, J. Bahrdt, E. Bakarezos, V. Balandin, W. Decking, B. Dromey, T. Dzeltainis, S. Düsterer, M. Drescher, H.-J. Eckoldt, B. Faatz, J. Feldhaus, R. Follath, M. Gensch, N. Golubeva, K. Holldack, C. Kamperidis, M. Körfer, T. Laarmann, A. Leuschner, L. Lilje, T. Limberg, A. Meseck, V. Miltchev, R. Mitzner, D. Nölle, N. Papadogiannis, A. Petrov, K. Rehlich, R. Riedel, J. Rossbach, H. Schlarb, B. Schmidt, M. Schmitz, S. Schreiber, J. Rönsch, H. Schulte-Schrepping, M. Schulz, J. Spengler, M. Staack, M. Tatarakis, K. Tiedtke, M. Tischer, R. Treusch, A. Willner, M. Yeung, and M. Zepf, "High repetition rate mJ-level few-cycle pulse laser amplifier for XUV-FEL seeding", International Conference on High Intensity Lasers and High Field Phenomena (HILAS), Conference Proceedings (ISBN: 978-1-55752-904-6), Art. No. HThD1, Istanbul, Turkey, 16-18 February 2011.
 2. A. Willner, M. Yeung, T. Dzelzainis, C. Kamperidis, M. Bakarezos, D. Adams, V. Yakovlev, F. Tavella, B. Dromey, B. Faatz, N.A. Papadogiannis, M. Tatarakis, J. Rossbach, and M. Zepf, "Complete control of high-harmonic generation for high average power applications",Conference on Lasers and Electro-Optics / Quantum Electronics and Laser Science Conference (CLEO / QELS), Conference Proceedings (ISBN: 978-1-55752-910-7), Art. No. QMC6, Baltimore, Maryland, USA, 1-6 May 2011.

 

2010

Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

 1. .

Εργασίες σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές

 1. .

 

2009

Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

 1. .

Εργασίες σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές

 1. .

 

2008

Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

 1. .

Εργασίες σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές

 1. .

 

2007

Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

 1. E. Kokkinos, E. Michalodimitrakis, T. Hohlidaki, E. Fotinopoulou, and J. Makris, "Tool development for analysis of WCDMA radio measurements and investigation of EcNo and RSCP values before drop call", WSEAS Transactions on Electronics, vol. 4 (12), pp 261-267, Dec. 2007.

Εργασίες σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές

 1. E. Kokkinos, E. Michalodimitrakis, T. Hohlidaki, E. Fotinopoulou, and J. Makris, "Tool development for post processing analysis of WCDMA measurements”, WSEAS Conference on Communication, Ag. Nikolaos, 26-28 July 2007.

 

2006

Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

 1. .

Εργασίες σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές

 1. .

 

2005

Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

 1. .

Εργασίες σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές

 1. E. Kokkinos, G. Liodakis, I.O. Vardiambasis, D. Paterakis, and M. Mavredakis, "Laboratory education for cellular communication systems: GSM radio and transmission planning", WSEAS Conference on Education, Vouliagmeni, Athens, 8-10 July 2005.
 2. G. Liodakis, E. Kokkinos, I.O. Vardiambasis, D. Paterakis, and M. Mavredakis, "Cellular radio communications engineering education through laboratory experimentation", WSEAS Conference on Education, Vouliagmeni, Athens, 8-10 July 2005.

 

2004

Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

 1. .

Εργασίες σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές

 1. .

 

2003

Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

 1. .

Εργασίες σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές

 1. .

 

2002

Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

 1. .

Εργασίες σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές

 1. .

 

2001

Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

 1. E. Kokkinos, "Examining GSM-1800 repeater pilot installation and testing", IIR Conferences on Measuring and Optimising GSM Network Performance, Geneva, Switzerland, 24-27 April 2001.

Εργασίες σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές

 1. .

 

2000

Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

 1. .

Εργασίες σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές

 1. .

 

1999

Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

 1. E. Kokkinos and A. Maras, "Narrowband incoherent threshold detection in nonadditive Markov noise”, Signal Processing (European), 72, pp. 39-45, 1999.
 2. E. Kokkinos and A. Maras, "Locally optimum Bayes detection in non-additive first-order Markov noise", IEEE Transactions on Communications, vol. 47 (3), pp. 387-396, March 1999.
 3. A. Maras and E. Kokkinos, "Space-time threshold detection in non-additive, nonGaussian noise fields", Journal of the Franklin Institute, vol. 336, pp. 675-686, 1999.

Εργασίες σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές

 1. .

 

1998

Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

 1. .

Εργασίες σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές

 1. .

 

1997

Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

 1. A. Maras and E. Kokkinos, “Locally optimum Bayes detection (LOBD) in signal-dependent noise”, IEEE Transactions on Communications, vol. 45 (5), May 1997.
 2. E. Kokkinos and A. Maras, "A first-order stationary Markov class A transition density", Journal of the Franklin Institute, vol. 334B (4), pp. 525-537, April 1997.
   

Εργασίες σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές

 1. .

 

1996

Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

 1. .

Εργασίες σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές

 1. .

 

1995

Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

 1. A.M. Maras and E.A. Kokkinos, "Locally optimum Bayes detection in non-additive non-Gaussian noise", IEEE Transactions on Communications, vol. COM-43, no.4, pp. 1545-1555, April 1995.

Εργασίες σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές

 1. A.M. Maras and E.A. Kokkinos, "Signal detection in additive non-Gaussian noise", IEEE Workshop on Nonlinear Signal and Image Processing, Proceedings, pp. 218-221, Neos Marmaras, Greece, 20-22 June 1995.

 

1994

Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

 1. .

Εργασίες σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές

 1. .

 

1993

Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

 1. .

Εργασίες σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές

 1. .

 

1992

Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

 1. .

Εργασίες σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές

 1. .
 

  

 
A/A Weight
1
0
τεστ

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
Κέντρο παιδείας, έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας της ανώτατης εκπαίδευσης στα Χανιά, για τις τηλεπικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά, τους αυτοματισμούς, τα laser, τα δίκτυα, τους υπολογιστές, την πληροφορική, τη βιοϊατρική τεχνολογία και τα αμυντικά συστήματα.

ΠΜΣ "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών"
Αρχές Οκτωβρίου κάθε έτους λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής σε κάθε νέο ετήσιο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών".

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Σχολή Μηχανικών
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Ρωμανού 3, ΤΕΙ, Χαλέπα, 73133 Χανιά
Fax: 28210 23003

Website: https://www.hmu.gr/ee

Γραμματεία
Νίκη Γείτονα, Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος
Τηλ: 28210 23058
Email: gitona@hmu.gr

Καλλιόπη Γκατζούνη, Γραμματέας Τμήματος
Τηλ: 28210 23008
Email: gatzouni@hmu.gr

Πρόεδρος (1/9/2020 - 31/8/2022)
Ιωάννης Χατζάκης, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23006
Email: akonstantaras@hmu.gr

Διευθυντής ΠΜΣ ΗΣΤΑ
Ιωάννης Βαρδιάμπασης, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23059, 23029
Email: ivardia@hmu.gr