Cisco Networking Academy

 

Cisco Networking Academy του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης

 

Στα πλαίσια του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης λειτουργεί Ακαδημία Cisco (Cisco Networking Academy) με υπεύθυνο τον Καθηγητή Εφαρμογών Ιωάννη Μπαρμπουνάκη.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ακαδημίας Cisco του Τμήματος είναι προγράμματα δια βίου μάθησης, που διοργανώνονται από τη Σχολή Διά Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Κρήτης, και καλύπτουν πολλούς τομείς σχετικά με τα δίκτυα. Η ύλη ξεκινά από βασικά στοιχεία όπως η καλωδίωση και σταδιακά προχωρά σε πιο πολύπλοκα θέματα όπως το routing, το switching, το troubleshooting, τα ασύρματα δίκτυα και η ασφάλεια.
Θα εκπαιδευτείτε τόσο σε βασικές έννοιες όσο και σε εξειδικευμένες εφαρμογές. Η διδασκαλία συνδυάζει θεωρητικές έννοιες με ενδελεχή πρακτική άσκηση:
  • CCNA Routing and Switching: Πρόγραμμα που χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες και διδάσκει τους εκπαιδευόμενους να σχεδιάζουν, να εγκαθιστούν, να λειτουργούν και να συντηρούν δίκτυα μικρών ως μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και δίκτυα σε περιβάλλοντα εταιρικά και παροχής υπηρεσιών.
  • CCNA Security: Πρόγραμμα που επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να εμβαθύνουν στις βασικές έννοιες και δεξιότητες που απαιτούνται για την εγκατάσταση, αντιμετώπιση προβλημάτων και παρακολούθηση των δικτυακών συσκευών, ώστε να διατηρηθεί η ακεραιότητα, το απόρρητο και η διαθεσιμότητα δεδομένων και συσκευών.
  • CCNP Routing and Switching: Πρόγραμμα που ακολουθεί την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του CCNA και διδάσκει τους εκπαιδευόμενους την εγκατάσταση, το configuration και το troubleshooting πιο περίπλοκων δικτυακών τοπολογιών και εφαρμογών.
Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στη διδακτέα ύλη και στις εξετάσεις είναι η Αγγλική.
Οι διδάσκοντες, που είναι Έλληνες πιστοποιημένοι από τα Cisco Academy Training Centers, απαντούν σε οποιαδήποτε απορία έχουν οι συμμετέχοντες και βοηθούν στη διεξαγωγή των πρακτικών ασκήσεων (hands-on practice).
Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την πρακτική άσκηση προέρχεται από την Cisco Systems, αν και το πρόγραμμα είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μάθουν να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε δικτυακό εξοπλισμό.
 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τρέχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ακαδημίας Cisco του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης: https://cna.go.teicrete.gr/.

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης
Κέντρο παιδείας, έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης στα Χανιά, για τις τηλεπικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά, τους αυτοματισμούς, τα laser, τα δίκτυα, τους υπολογιστές, την πληροφορική, τη βιοϊατρική τεχνολογία και τα αμυντικά συστήματα.
 

ΠΜΣ "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών"
Παρατάθηκαν έως 21-10-2018 οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών".

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών
Ρωμανού 3, ΤΕΙ, Χαλέπα, 73133 Χανιά
Fax: 28210 23003

Websites: https://www.teicrete.gr/ee/ και https://ee.chania.teicrete.gr

Facebook: https://www.facebook.com/ee.chania.teicrete.gr/ 
(Υπεύθυνος Δρ. Ι. Βαρδιάμπασης)

Γραμματεία
Ελένη Ζυμβραγού, Υπεύθυνη Γραμματείας
Τηλ: 28210 23006
Email: zema@chania.teicrete.gr
 
Πρόεδρος
Αντώνιος Κωνσταντάρας, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23006
Email: akonstantaras@chania.teicrete.gr