Προσωπικό

 

Μέλη Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)
Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

 

1.  Αντωνιδάκης Εμμανουήλ

 • Καθηγητής σε “Μικροϋπολογιστές - Δίκτυα Η/Υ Τεχνολογιών”
 • τ. Κοσμήτορας Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών ΤΕΙ Κρήτης (9/2014 - 8/2018)
 • τ. Διευθυντής Εργαστηρίου Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Κατασκευών ΤΕΙ Κρήτης
 • τηλ. 28210 23035, email ena@chania.teicrete.gr

~~~   ~~~   ~~~

2.  Βαρδιάμπασης Ιωάννης

 • Αναπλ. Καθηγητής στις “Δορυφορικές και Μικροκυματικές Επικοινωνίες”
 • Διευθυντής (09/2018 - 08/2021) και πρ. Αναπλ. Διευθυντής (08/2016 - 08/2018) Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών" του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
 • Διευθυντής Τομέα Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (09/2019 - 08/2020) και πρ. Διευθυντής Τομέα Τηλεπικοινωνιών Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης (12/2002 - 07/2012)
 • πρ. Κοσμήτορας (09/2018 - 05/2019) και πρ. Αναπλ. Κοσμήτορας (09/2014 - 11/2017, 03/2018 - 08/2018) της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών ΤΕΙ Κρήτης
 • πρ. Πρόεδρος (07/2012 - 08/2018) και πρ. Αναπλ. Προϊστάμενος (09/2008 - 07/2012) Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης
 • πρ. Πρόεδρος Τμήματος ΠΣΕ Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Η/Υ ΤΕΙ Κρήτης 
 • πρ. Διευθυντής (04/2016 - 04/2019) και πρ. Επικεφαλής (12/2002 - 04/2016) Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών ΤΕΙ Κρήτης
 • Councelor of the IEEE Student Branch of TEI of Crete
 • τηλ. 28210 23029, 28210 23059, email ivardia@hmu.gr 

~~~   ~~~   ~~~

3.  Δοϊτσίδης Ελευθέριος

 • Αναπλ. Καθηγητής σε “Νευρωνικά Δίκτυα και Ασαφής Λογική”
 • Μέλος Εργαστηρίου Τεχνολογίας Κυκλωμάτων και Αυτοματισμών
 • τηλ. 28210 23052, email ldoitsidis@chania.teicrete.gr

~~~   ~~~   ~~~

4.  Καλιακάτσος Ιωάννης

 • Ομότιμος Καθηγητής “Ειδικότητας Ηλεκτρονικού με εξειδίκευση στα συστήματα αυτομάτου ελέγχου”
 • πρ. Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματιασμών" ΤΕΙ Κρήτης
 • Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Erasmus ΤΕΙ Κρήτης
 • πρ. Διευθυντής Εργαστηρίου Τεχνολογίας Κυκλωμάτων και Αυτοματισμών ΤΕΙ Κρήτης
 • τηλ. 28210 23020, email giankal@staff.teicrete.gr

~~~   ~~~   ~~~

5.  Καπετανάκης Ελευθέριος

 • Αναπλ. Καθηγητής στα “Ψηφιακά Ηλεκτρονικά με έμφαση στο Σχεδιασμό Ολοκληρωμένων Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων”
 • τηλ. 28210 230, email ekapetan@chania.teicrete.gr

~~~   ~~~   ~~~

6.  Κόκκινος Ευάγγελος

 • Αναπλ. Καθηγητής στα “Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Συστήματα Επεξεργασίας και Μετάδοσης Φωνής και Εικόνας”
 • πρ. Διευθυντής Τομέα Τηλεπικοινωνιών
 • Μέλος Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών
 • τηλ. 28210 23068, email ekokkinos@chania.teicrete.gr

~~~   ~~~   ~~~

7.  Κουριδάκης Στυλιανός

 • Λέκτορας στη “Διαμόρφωση και Κωδικοποίηση Ασύρματων Δικτύων Επικοινωνιών”
 • Μέλος Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών
 • τηλ. 28210 23051, email kouridakis@chania.teicrete.gr

~~~   ~~~   ~~~

8.  Κωνσταντάρας Αντώνιος

 • Αναπλ. Καθηγητής στην “Τεχνολογία Λογισμικού”
 • Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης (09/2018 - 08/2020)
 • Διευθυντής Εργαστηρίου Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Κατασκευών
 • Μέλος Επιτροπής Ερευνών ΤΕΙ Κρήτης
 • τηλ. 28210 23066, email akonstantaras@chania.teicrete.gr

~~~   ~~~   ~~~

9.  Λιοδάκης Γεώργιος

 • Λέκτορας Εφαρμογών στις “Τηλεπικοινωνίες”
 • Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Τμήματος
 • Μέλος Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών
 • τηλ. 28210 23047, email gsl@chania.teicrete.gr

~~~   ~~~   ~~~

10.  Μακρής Ιωάννης

 • Καθηγητής στην “Τεχνολογία Μετρήσεων με έμφαση στον Σεισμοηλεκτρομαγνητισμό”
 • πρ. Προϊστάμενος Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης (09/2008 - 07/2012)
 • τηλ. 28210 23001, email jpmakris@chania.teicrete.gr

~~~   ~~~   ~~~

11.  Μαυρεδάκης Μιχαήλ

 • Λέκτορας Εφαρμογών στον Τομέα Τηλεπικοινωνιών
 • Μέλος Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών
 • τηλ. 28210 23013

~~~   ~~~   ~~~

12.  Μπαρμπουνάκης Ιωάννης

 • Επίκ. Καθηγητής στη “Δυναμική Διαχείριση Δικτυακών Υπηρεσιών”
 • Μέλος Εργαστηρίου Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Κατασκευών
 • τηλ. 28210 23077, email ioannisb@chania.teicrete.gr

~~~   ~~~   ~~~

13.  Πετράκης Νικόλαος

 • Λέκτορας στην “Πληροφορική με Ειδίκευση στον Προγραμματισμό Η/Υ και τα Δίκτυα Η/Υ”
 • πρ. Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Erasmus Τμήματος
 • Μέλος Εργαστηρίου Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Κατασκευών
 • τηλ. 28210 23064, email npet@chania.teicrete.gr

~~~   ~~~   ~~~

14.  Πετρίδης Κωνσταντίνος

 • Αναπλ. Καθηγητής στην “Τεχνολογία Laser με Εφαρμογές στην Ηλεκτρονική”
 • Διευθυντής (09/2018 - 08/2019) Τομέα "Ηλεκτρονικής"
 • πρ. Διευθυντής (04/2019 - 08/2019) Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών ΤΕΙ Κρήτης
 • Erasmus Academic Ambassador
 • τηλ. 28210 23041, email c.petridis@chania.teicrete.gr

~~~   ~~~   ~~~

15.  Ταταράκης Μιχαήλ

 • Καθηγητής σε “Οπτοηλεκτρονική και Lasers”
 • Διευθυντής Κέντρου Φυσικής Πλάσματος και Laser ΤΕΙ Κρήτης
 • πρ. Διευθυντής Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών ΤΕΙ Κρήτης (9/2008 - 8/2014)
 • πρ. Προϊστάμενος Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης (9/2006 - 8/2008)
 • τηλ. 28210 23036, email m.tatarakis@chania.teicrete.gr

~~~   ~~~   ~~~

16.  Φουσκιτάκης Γεώργιος

 • Αναπλ. Καθηγητής στην “Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων σε Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου”
 • Διευθυντής Τομέα "Αυτοματισμών & Πληροφορικής"
 • Μέλος Εργαστηρίου Τεχνολογίας Κυκλωμάτων και Αυτοματισμών
 • τηλ. 28210 23030, email fouskit@chania.teicrete.gr

~~~   ~~~   ~~~

17.  Φραγκιαδάκης Νικόλαος

 • Λέκτορας Εφαρμογών με “Εξειδίκευση στα Ηλεκτρονικά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου”
 • Μέλος Εργαστηρίου Τεχνολογίας Κυκλωμάτων και Αυτοματισμών
 • τηλ. 28210 23016, email nfrag@chania.teicrete.gr

~~~   ~~~   ~~~

18.  Χατζάκης Ιωάννης

 • Αναπλ. Καθηγητής στην “Ηλεκτρονική”
 • Αναπλ. Πρόεδρος Τμήματος
 • πρ. Διευθυντής (09/2010 - 08/2018) Τομέα "Ηλεκτρονικής"
 • τηλ. 28210 23002, email xatzakis@chania.teicrete.gr
   

~~~   ~~~   ~~~

Τεχνικό & Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

1 Μέλος ΕΔΙΠ

1. Κατσαμάκη Αναστασία
Μέλος ΕΔΙΠ
τηλ. 28210 230, email tesi@chania.teicrete.gr

~~~   ~~~   ~~~

7 Μέλη ΕΤΕΠ

1. Γεωργιλάς Γεώργιος
Μέλος ΕΤΕΠ
τηλ. 28210 23067, email ggeorge@chania.teicrete.gr

2. Ζερβουδάκης Αντώνιος
Μέλος ΕΤΕΠ, Κέντρο Δικτύων Σχολής
τηλ. 28210 23049, email az@chania.teicrete.gr

3. Kατράκη Ειρήνη
Μέλος ΕΤΕΠ, Βιβλιοθήκη Σχολής
τηλ. 28210 23009, email rkatraki@chania.teicrete.gr

4. Πατεράκης Δημήτριος
Μέλος ΕΤΕΠ, Τεχνική Υπηρεσία Σχολής & Τηλεφωνικό Κέντρο
τηλ. 28210 23062, email dimpat@chania.teicrete.gr

5. Τζαβόπουλος Ευάγγελος
Μέλος ΕΤΕΠ, Τεχνική Υπηρεσία Σχολής
τηλ. 28210 23050, email tzvan@chania.teicrete.gr

6. Τσακίρης Αντώνιος
Μέλος ΕΤΕΠ
τηλ. 28210 23062, email tsakiris@chania.teicrete.gr

7. Χλωράκης Εμμανουήλ
Μέλος ΕΤΕΠ, Τεχνική Υπηρεσία Σχολής & Φωτοτυπικό Κέντρο
τηλ. 28210 230, email mxlor@chania.teicrete.gr

 

~~~   ~~~   ~~~

Διοικητικό Προσωπικό
Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

4 Μέλη ΔΠ

1. Γκατζούνη Καλλιόπη
Διοικητικός Υπάλληλος, Γραμματεία Τμήματος
τηλ. 28210 23008, email gatzouni@hmu.gr

2. Γείτονα Κλεονίκη
Διοικητικός Υπάλληλος, Γραμματεία Τμήματος
τηλ. 28210 23058, email gitona@hmu.gr

 

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
Κέντρο παιδείας, έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας της ανώτατης εκπαίδευσης στα Χανιά, για τις τηλεπικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά, τους αυτοματισμούς, τα laser, τα δίκτυα, τους υπολογιστές, την πληροφορική, τη βιοϊατρική τεχνολογία και τα αμυντικά συστήματα.

ΠΜΣ "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών"
Αρχές Οκτωβρίου κάθε έτους λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής σε κάθε νέο ετήσιο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών".

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Σχολή Μηχανικών
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Ρωμανού 3, ΤΕΙ, Χαλέπα, 73133 Χανιά
Fax: 28210 23003

Website: https://www.hmu.gr/ee

Γραμματεία
Νίκη Γείτονα, Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος
Τηλ: 28210 23058
Email: gitona@hmu.gr

Καλλιόπη Γκατζούνη, Γραμματέας Τμήματος
Τηλ: 28210 23008
Email: gatzouni@hmu.gr

Πρόεδρος (1/9/2020 - 31/8/2022)
Ιωάννης Χατζάκης, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23006
Email: akonstantaras@hmu.gr

Διευθυντής ΠΜΣ ΗΣΤΑ
Ιωάννης Βαρδιάμπασης, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23059, 23029
Email: ivardia@hmu.gr