Έως 21-1-2018 οι e-εγγραφές επί πτυχίω φοιτητών για συμμετοχή στην εξεταστική περίοδο Φεβ 2018 σε όλα τα μαθήματα

 

Έως 21-1-2018 οι ηλεκτρονικές εγγραφές των επί πτυχίω (άνω του 8ου) φοιτητών
για συμμετοχή στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων που οφείλουν
στην ερχόμενη εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2018

 

Οι επί πτυχίω (άνω του 8ου εξαμήνου) φοιτητές, προκειμένου να συμμετέχουν στις εξετάσεις των μαθημάτων που τους ενδιαφέρουν μέσα στην ερχόμενη εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2018, θα πρέπει από την Δε 8-1-2018 έως και την Κυριακή 21-1-2018 να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στα αντίστοιχα μαθήματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.
Σημειώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών, στην 118/7-11-2017 συνεδρίαση της, αποφάσισε ότι οι άνω του 8ου εξαμήνου φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2018 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, εφόσον στο διάστημα 8-21 Ιαν 2018 πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στα αντίστοιχα μαθήματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 "Ρύθμιση θεμάτων φοιτητικής μέριμνας" του Νόμου 4452 (ΦΕΚ 17/τ.Α/15-2-2017), όπου αναφέρεται:
1. Στο τέλος του άρθρου 36 του ν. 4009/2011 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Σχολής του Α.Ε.Ι.». "

 

 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Τρίτη, Ιανουάριος 9, 2018 - 11:00

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης
Κέντρο παιδείας, έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης στα Χανιά, για τις τηλεπικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά, τους αυτοματισμούς, τα laser, τα δίκτυα, τους υπολογιστές, την πληροφορική, τη βιοϊατρική τεχνολογία και τα αμυντικά συστήματα.
 

ΠΜΣ "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών"
Παρατάθηκαν έως 21-10-2018 οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών".

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών
Ρωμανού 3, ΤΕΙ, Χαλέπα, 73133 Χανιά
Fax: 28210 23003

Websites: https://www.teicrete.gr/ee/ και https://ee.chania.teicrete.gr

Facebook: https://www.facebook.com/ee.chania.teicrete.gr/ 
(Υπεύθυνος Δρ. Ι. Βαρδιάμπασης)

Γραμματεία
Ελένη Ζυμβραγού, Υπεύθυνη Γραμματείας
Τηλ: 28210 23006
Email: zema@chania.teicrete.gr
 
Πρόεδρος
Αντώνιος Κωνσταντάρας, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23006
Email: akonstantaras@chania.teicrete.gr