Έως 8-10-2018 οι αιτήσεις για εισαγωγή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών"

 

Έως 8-10-2018 οι αιτήσεις για εισαγωγή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών"

 

 

Για το ακαδ. έτος 2018-19 προκηρύσσεται η εισαγωγή 15 μεταπτυχιακών φοιτητών στο επανιδρυμένο (σύμφωνα με το ΦΕΚ 2068/τ.Β/7-6-2018) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών" του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης.

Η φοίτηση στο πρόγραμμα είναι χωρίς δίδακτρα. και η παρακολούθηση εκ του σύνεγγυς.

Ο 1ος κύκλος του επανιδρυμένου ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2018-19 και τα μαθήματα ξεκινούν 15-10-2018.

Η χρονική διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ οι φοιτητές συμπληρώνουν 90 πιστωτικές ECTS μονάδες, είτε επιλέγοντας 8 μεταπτυχιακά μαθήματα και εκπονώντας διπλωματική εργασία, είτε επιλέγοντας 12 μεταπτυχιακά μαθήματα.

Τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα, από τα οποία κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής επιλέγει 8 ή 12, είναι τα εξής:

 1. Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά: Ισχύος & Υψηλών Συχνοτήτων,
 2. Ευρυζωνικές Επικοινωνίες,
 3. Τεχνικές Προγραμματισμού και Αλγόριθμοι,
 4. Ενσωματωμένα Συστήματα,
 5. Τεχνολογική Επιχειρηματικότητα & Τεχνοοικονομική Ανάλυση,
 6. Οπτικά Δίκτυα και Οπτοηλεκτρονικά Συστήματα,
 7. Αμυντικές Τεχνολογίες και Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα,
 8. Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες,
 9. Μηχατρονική,
 10. Παράλληλη Επεξεργασία και Υπολογιστικά Πλέγματα,
 11. Σκέδαση, Διάδοση και Ακτινοβολία Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων,
 12. Μικροκυματικές - Χιλιοστομετροκυματικές Επικοινωνίες και Κεραίες,
 13. Τεχνολογίες Μη Καταστροφικού Ελέγχου,
 14. Πολυμερικά Ηλεκτρονικά,
 15. Ειδικά Θέματα Μετρητικών Συστημάτων,
 16. Δεξιότητες και Δεοντολογία στις Επιστήμες,
 17. Βαθιά Μηχανική Μάθηση,
 18. Φερεγγυότητα Ψηφιακών Συστημάτων.

Η επιλογή των εισακτέων φοιτητών στο ΠΜΣ, γίνεται με βάση σύστημα μορίων, για τον υπολογισμό των οποίων λαμβάνονται υπόψη:

 • η συνάφεια και ο βαθμός του πτυχίου,
 • η πιθανή επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο,
 • η προσωπική συνέντευξη, και
 • η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έως και 8 Οκτωβρίου 2018, ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών (με email στο zema@chania.teicrete.gr) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. αίτηση υποψηφιότητας (με βάση το σχετικό πρότυπο),
 2. επικυρωμένο τίτλο σπουδών και αναλυτική βαθμολογία,
 3. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
 4. πιστοποιητικό ή υπεύθυνη δήλωση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας,
 5. τα στοιχεία επικοινωνίας δύο ατόμων που γνωρίζουν τον υποψήφιο για να παράσχουν τη γνώμη τους, ή δύο συστατικές επιστολές, και
 6. σύντομο κείμενο προθέσεων φοίτησης (με βάση το σχετικό πρότυπο) με αναφορά στους λόγους για τους οποίους ο υποψήφιος επιθυμεί να παρακολουθήσει το ΠΜΣ.

Χρήσιμα έγγραφα:

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε:

 

 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Πέμπτη, Αύγουστος 30, 2018 - 08:30

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
Κέντρο παιδείας, έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας της ανώτατης εκπαίδευσης στα Χανιά, για τις τηλεπικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά, τους αυτοματισμούς, τα laser, τα δίκτυα, τους υπολογιστές, την πληροφορική, τη βιοϊατρική τεχνολογία και τα αμυντικά συστήματα.

ΠΜΣ "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών"
Έως 10-10-2019 οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών".

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Σχολή Μηχανικών
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Ρωμανού 3, ΤΕΙ, Χαλέπα, 73133 Χανιά
Fax: 28210 23003

Websites: https://www.teicrete.gr/ee/ και https://ee.chania.teicrete.gr

Facebook: https://www.facebook.com/ee.chania.teicrete.gr/

Γραμματεία
Ελένη Ζυμβραγού, Υπεύθυνη Γραμματείας
Τηλ: 28210 23006
Email: zema@chania.teicrete.gr

Καλλιόπη Γκατζούνη, Γραμματέας
Τηλ: 28210 23008
Email: kalliopi@chania.teicrete.gr

Πρόεδρος
Αντώνιος Κωνσταντάρας, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23006
Email: akonstantaras@chania.teicrete.gr

Διευθυντής ΠΜΣ
Ιωάννης Βαρδιάμπασης, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23059, 23029
Email: ivardia@staff.teicrete.gr